Executive Master of Finance and Control

Executive Master of Finance and Control

De opleiding tot Executive Master of Finance and Control is een wetenschappelijke beroepsopleiding en staat open voor afgestudeerden in de (bedrijfs)economie en bedrijfskunde met een bepaald vakkenpakket.

De aan de opleiding docerende hoogleraren beschikken over ruime praktijkervaring in het bedrijfsleven, bij accountantskantoren, adviesbureaus of bij de overheid en hebben hun sporen verdiend in de wetenschap. De vertaling van theorieën en modellen naar de dagelijkse controllingpraktijk vindt plaats door middel van business cases, presentaties, gastdocenten en workshops. De opleiding is erkend door de Vereniging van Registercontrollers, hetgeen betekent dat afgestudeerden de RC-titel kunnen aanvragen. Het Curatorium van de opleiding houdt toezicht op en geeft adviezen over de kwaliteit en verdere ontwikkeling van het curriculum.

Carrièremogelijkheden Executive Master of Finance and Control

De Register Controller wordt in het bedrijfsleven en bij en bij de overheid als "bewaker van het economisch geweten" van de organisatie gezien en heeft als belangrijke taak het bevorderen van de rationaliteit van de economische besluitvorming. De RC ondersteunt het management bij het nemen van beslissingen door het verstrekken van relevante bedrijfseconomische informatie, ontwerpt vanuit een besturings- en informatiebehoefte besturingsinstrumenten, registreert plannings- en beheersingsprocessen en heeft 'last but not least' een eigen managementtaak. Carrièrevooruitzichten zijn gelet op ontwikkelingen in de markt zeer goed.

Leerdoelen Executive Master of Finance and Control

  • Doelstelling opleiding: vakbekwame professionele controllers opleiden
  • Centraal: ontwikkelen van cognitieve en vaardigheidcompetenties op financieel economisch terrein
  • Hoofdvakken: Management Accounting & Control, Externe Verslaggeving, Accounting Information Systems, Corporate Finance and Treasury Management

Doelgroep Executive Master of Finance and Control

Financieel economische kenniswerkers zoals, controllers, accountants en CFO's.

Toelatingseisen Executive Master of Finance and Control

Toelatingseisen Executive Master of Finance and Control:

  • MSc/Drs Bedrijfseconomie/Bedrijfskunde (of verwant diploma)
  • Bepaald vakkenpakket
  • Minimaal 2 jaar praktijkervaring in een financieel-administratieve functie

Lees meer over: Toelatingseisen Executive Master of Finance and Control.

Inschrijven Executive Master of Finance and Control

Belangstellenden worden na insturing van het Formulier Aanvraag Tot Toelating voor een intake gesprek uitgenodigd.

Lees meer over: Inschrijven Executive Master of Finance and Control.