Master of Health Business Administration

Master (MhBA) of Health Business Administration

De Erasmus Executive MhBA is een verbijzonderde bedrijfskundige masteropleiding voor de zorgsector. Het programma is internationaal geaccrediteerd en voldoet aan de Europese MBA richtlijnen.

  • Op zorgsector toegesneden MBA-programma
  • Internationaal geaccrediteerd
  • Aandacht voor persoonlijke effectiviteit en leiderschap
  • Directe koppeling met eigen dagelijkse praktijk
  • Zorgvuldig samengestelde peer group van strategisch leiders
  • Diploma met titel Master of Health Business Administration

Over het programma

De gezondheidszorg heeft leiders nodig die richting kunnen geven aan vernieuwing. Die de perspectieven kunnen meewegen van burgers die zorg nodig hebben, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten en samenwerkingspartners. Die de flexibiliteit hebben om in dit moeilijk voorspelbare veld een innovatieve visie te vormen.
De Master of Health Business Administration is een internationaal geaccrediteerd bedrijfskundig masterprogramma specifiek voor de zorg- en welzijnssector. Deelnemers zijn leidinggevenden en professionals met strategische verantwoordelijkheid, uit alle geledingen van de sector. Het programma combineert een strategisch perspectief met de toepassing van innoverende bedrijfsconcepten en aandacht voor persoonlijk leiderschap. Daarbij krijgen deelnemers input van topdocenten en van hun medecursisten; een waardevol netwerk van collega’s en experts. In de MHBA leren deelnemers bedrijfskundige inzichten te vertalen naar een krachtige visie op de zorg.

Theorie gaat pas leven in de verbinding met de praktijk. Daarom wordt de actuele wetenschappelijke kennis uit de bijeenkomsten en literatuur steeds direct verbonden met praktijkopdrachten, die de deelnemers uitvoeren in hun eigen organisatie. Een belangrijk voordeel van ervaringsgericht leren op deze manier is, dat de nieuwe kennis direct bijdraagt aan het optimaliseren van de werkzaamheden in de dagelijkse praktijk.

Doelgroep

Het programma richt zich op leidinggevenden en professionals:

  • werkzaam op strategische posities binnen de zorgsector (bijvoorbeeld bij aanbieders van zorg en welzijn, zorgverzekeraars, toeleveranciers en overheden)
  • met enkele jaren strategische verantwoordelijkheid
  • die zich verder willen bekwamen in hun vak of zich voorbereiden op een volgende carrièrestap.
  • met een hbo- of universitaire achtergrond, waar nodig aangevuld met een of meer managementcursussen.

Bij de samenstelling van de groep wordt gelet op variatie in sector en achtergrond. Deelnemers werken allen op strategisch niveau en hebben daarmee uniformiteit in positie, en diversiteit in sectoren binnen de zorgsector. Op die manier maken deelnemers kennis met een verscheidenheid aan denkwerelden.

Programmaopzet

Het programma omvat onderwijsbijeenkomsten, veldwerk, (online) voorbereidende opdrachten, een buitenlandse studiereis en intervisie. Huiswerkopdrachten en gastdocenten uit het veld borgen de koppeling tussen theorie en praktijk.
Toetsing gebeurt door middel van opdrachten, presentaties, peer reviews en reflectieverslagen. Ter afronding schrijven deelnemers een thesis.
Aan het diploma van de opleiding is de titel Master of Health Business Administration verbonden.
Meer gedetailleerde informatie over het programma vindt u in de brochure.