Master of Health Business Administration

Master (MhBA) of Health Business Administration

De Erasmus Executive MhBA is een verbijzonderde bedrijfskundige masteropleiding voor de zorgsector. Het programma is internationaal geaccrediteerd en voldoet aan de Europese MBA richtlijnen.

De MBA-Health is een internationaal geaccrediteerd bedrijfskundig masterprogramma voor hogere leidinggevenden en professionals in de zorgsector. Het richt zich op optimaal vraaggerichte en efficiënte zorgverlening. Een strategisch perspectief wordt gecombineerd met de toepassing van innoverende bedrijfsconcepten. Het programma is een “executive MBA program”. Het richt zich op managers die gevorderd zijn in hun loopbaan en zich eerder in leergangen en of de praktijk het gangbare bedrijfskundig instrumentarium hebben eigen gemaakt. Aan het diploma van de opleiding is de titel "Master of Health Business Administration" verbonden. Het programma wordt geleid door dr. Elly Breedveld en prof. dr. Inge Bongers.

Lees meer over: Master in Health Business Administration (MhBA).

Carrièremogelijkheden

Alumni werken als manager/directeur of bestuurder bij diverse aanbieders in de zorg, zoals instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg etc. Ook kunnen zij werkzaam zijn bij verzekeraars of (semi-)overheidsorganen.

Leerdoelen

  • Begrip van de strategische en bedrijfsmatige betekenis van de ontwikkelingen in de gezondheidszorg.
  • Ontwikkelen en toepassen van op de zorgsector toegesneden bedrijfskundige denkkaders, competenties en visie.
  • Doorzien hoe en op welke wijze het bestuurskundige perspectief relevantie behoudt voor het zorgmanagement.

Doelgroep

Bestuurders en andere hogere leidinggevenden met meerjarige strategische verantwoordelijkheid bij zorgaanbieders, zorgverzekeraars en (zelfstandige) bestuursorganen, die hun bedrijfskundige bekwaamheid willen vergroten voor hun huidige functie of om een volgende stap te zetten in hun loopbaan. Zij hebben een hbo- of universitaire opleiding gevolgd, aangevuld met een of meer managementcursussen.

Toelatingseisen

  • Afgeronde hbo- of universitaire opleiding, aanvullende kennis op het gebied van management en organisatie en beheersing van de Engelse taal.
  • Meerjarige werkervaring op het gebied van strategie en interne organisatie in de zorg en huidige functie op strategisch niveau.

Inschrijven

Op basis van een aanmeldingsformulier (inclusief CV) beoordeelt de programmadirectie of een intake gesprek kan plaatsvinden. Uit het intake gesprek met de blijkt of de kandidaat aan de toelatingseisen voldoet en deelname aan de opleiding mogelijk is.