Opleiding

Bestuurskunde

Tijdens de pre-master volg je niet alleen hoorcolleges, maar neem je ook deel aan werkgroepen waarin je met de geleerde stof aan de slag gaat en je je professionele vaardigheden ontwikkelt. Tijdens de studie verzorgen de docenten hoorcolleges, maar daarnaast zijn er ook werkgroepen waar de studenten in kleinere groepen onder leiding van een tutor de stof bestuderen. Participatie in de werkroepen is essentieel voor de studie en is daarom verplicht gesteld.

 

Ik vind het fijn om te zien dat wat je behandelt in de colleges, direct is terug te vinden in de realiteit.

Curriculum

Klik op een vaknaam om de beschrijving van het vak te bekijken.

Onderwijsprogramma onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de onderstaande informatie (inclusief de informatie in de links) kunnen geen rechten worden ontleend.

Vrijstellingen

De premaster is bedoeld om in omissies in de voorkennis vanuit de vooropleiding te voorzien, zodat je na het succesvol afronden van de premaster voldoet aan de toelatingseisen van de masteropleiding die je wilt volgen. Als je vindt dat je al voldoet aan de leerdoelen van één of meerdere onderdelen uit de premaster, kun je een verzoek tot vrijstelling indienen bij de Examencommissie. Doe dit voor de start van het jaar. Voor vakken die op Hbo-niveau zijn afgrond worden in beginsel geen vrijstellingen gegeven. Na de start van het programma worden geen vrijstellingen verleend en moeten alle onderdelen van het programma worden gevolgd.

Blok 1

Blok 1 en 2

Blok 3

Blok 4

Blok 5

Blok 6

Blok 6-7

Blok 8

De juiste studie gevonden?

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen