College voor Promoties

Het College voor Promoties verleent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam het doctoraat op grond van de promotie en verleent tevens het doctoraat honoris causa.
Het College voor Promoties bestaat uit de rector magnificus, die ambtshalve voorzitter en tevens lid is, en een hoogleraar van elke faculteit. De leden worden benoemd door het College van Bestuur.

Alle informatie over promoveren is te vinden in het promotiereglement (pdf).

Het Bureau van de Pedel is verantwoordelijk voor begeleiding tijdens het promotietraject.

Bureau van de Pedel: A-gebouw kamer A1-01, Woudestein
T (010) 408 1006
E pedel@eur.nl

Het secretariaat van het College voor Promoties berust bij het Stafbureau Algemene Bestuursdienst

Stafbureau Algemene Bestuursdienst: A-gebouw kamer A1-45, Woudestein
T (010) 408 8805
E telindert@abd.eur.nl