Programma

Fit voor de Toekomst hanteert de MCA methode: Meten: Je vult de online vragenlijst in voorafgaand aan de training. Uit deze scan ontstaat je persoonlijke profiel. Daarvan ontvang je het rapport tijdens de training. De scan is gebaseerd op wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten. Coachen: Groepscoaching. Met maximaal 6 deelnemers bespreken we de uitkomst van je vragenlijst. Samen met de trainer en de groep onderzoek je je persoonlijke profiel, je wensen en je mogelijkheden. Gezamenlijk komen we tot een heldere interpretatie van de resultaten. Actie: Het maken van een praktisch actieplan met concrete stappen om je ambitie te realiseren. Doel: Je maakt een pas op de plaats. Je onderzoekt aan de hand van zes factoren waar je staat en naartoe wilt, als het gaat om voor jouw optimaal, zinvol en goed werk.

  1. Persoonlijkheid: wat zijn je kwaliteiten en in welke mate past dit bij je huidige werk en de ontwikkelingen?

  2. Beroepsexpertise: je kennis en vaardigheden.

  3. Anticipatie en optimalisatie: hoe kun je veranderingen optimaal benutten t.b.v. je eigen doelen?

  4. Persoonlijke flexibiliteit: hoe gemakkelijk kun en wil je meebewegen met veranderingen?

  5. Organisatie sensitiviteit: ‘hoe lopen de hazen’ en hoe maakt je hier gebruik van?

  6. Balans: persoonlijke belangen en die van de organisatie?

Resultaat

Je hebt inzicht in de factoren die voor je van belang zijn om mee te kunnen bewegen met veranderingen en die passen bij je inzetbaarheid. Je kent je eigen koers en hebt een concreet actieplan om je doelen te bereiken. Tevens levert de methode heldere doelstellingen voor een goed gesprek met je leidinggevende, een HR adviseur, een loopbaancoach of voor een opleiding of training.

Competenties

Persoonlijke effectiviteit: zelf reflectie, flexibel handelen Realiseren & evalueren: ondernemerschap

Docent

De training wordt verzorgd door Bureau Lurvink & De Jong.

Doelgroep

De training is geschikt als je bewust stil wilt staan bij je werk en/of taken, maar niet direct een andere functie zoekt. Je bent opzoek naar nieuwe energie en/of een goede balans. Je hebt bijvoorbeeld al een lange loopbaan achter de rug of ervaart stress of onrust t.a.v. je huidige werkt. Je wilt graag aan de slag om fit en inzetbaar te zijn (worden) en te blijven.

Certificaat

Na afloop van de training ontvang je een certificaat van deelname.