Vereisten Open Access

Veel subsidieverstrekkers eisen dat publicaties beschikbaar komen via Open Access, wanneer deze het resultaat zijn van onderzoek dat met hun subsidie is gefinancierd.

Open Access-beleid EUR

De EUR voert sinds 2011 een Open Access-beleid. Iedere publicatie moet in het institutionele repository RePub worden geplaatst. Door dit te doen, voldoet u aan de Open Access-voorwaarden van grote subsidieverleners als NWO en de EU.

Hoe plaatst u uw publicatie in Repub?

NWO

NWO eist dat een onderzoeker een publicatie op het moment van verschijnen (ook) via Open Access aanbiedt. U voldoet hieraan door plaatsing in een Gold Open Access-tijdschrift of als u het artikel na publicatie in RePub plaatst/deponeert.

EU

Volgens de modelovereenkomst Horizon2020 moet elke begunstigde zorgen voor Open Access-toegang (kosteloze, online toegang voor elke gebruiker) tot alle peerreviewed wetenschappelijke publicaties die voortkomen uit onderzoeksresultaten. De EU accepteert een embargoperiode van 6 maanden (exacte wetenschappen) tot 12 maanden (geesteswetenschappen en sociale wetenschappen). U voldoet aan de regels door publicatie in Gold Open Access of als u het artikel in RePub plaatst.

Onderzoekers die een ERC-beurs ontvangen, moeten hun publicaties in een internationale repository per discipline plaatsen (PubMed Central voor biowetenschappen, Zenodo voor artikelen in andere disciplines en OAPEN voor boeken) of in een institutionele repository. U voldoet aan de regels door publicatie in Repub en daarnaast kunt u het uiteraard ook publiceren in een Gold Open Access-tijdschrift.

Wat staat de uitgever toe?

Heeft u twijfels of de uitgever het toestaat dat u uw artikel in een repository plaatst of u weet niet welke versie u moet plaatsen, raadpleeg dan de voorwaarden op Sherpa/RoMEO