Risbo, Research-Training-Consultancy

Risbo is een zelfstandig onderzoeksinstituut op het gebied van leren en samenleven. Het instituut is verbonden aan Erasmus School of Social and Behavioural Sciences van de Erasmus Universiteit Rotterdam en bestaat ruim 25 jaar. Het huidige Risbo is in 2005 ontstaan uit een fusie met het OECR, het eveneens aan de EUR gelieerde Onderwijs Expertisecentrum Rotterdam. Het OECR bestond op dat moment zeven jaar.

Risbo richt zich hoofdzakelijk op drie belangrijke thema’s: Onderwijs, Grote Steden en Openbaar Bestuur & ICT. Research, training en consultancy zijn de instrumenten die worden ingezet bij de zoektochten naar antwoorden op zeer uiteenlopende vragen en inzichten in vaak ingewikkelde vraagstukken.

De afgelopen jaren heeft Risbo projecten uitgevoerd voor verschillende onderwijsinstellingen in het wo, hbo, mbo en vo. Ook werkt Risbo voor gemeenten, schoolbesturen, ministeries, bedrijven, NGO's en de Europese Commissie.

Directeur (a.i):
Drs. J. de Boom
Telnr: (010) 408 2124
Kamernr: W T 11-30
E-mail: deboom@risbo.eur.nl   

Website: www.risbo.nl

Raad van Commissarissen:
Prof. dr. H.B. Entzinger
Mr. L.K. Geluk
drs. H. van Dijk