Rookvrije campus

Vanaf 1 augustus 2020 is het niet meer toegestaan om te roken op de locaties van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Vanaf die datum is de Algemene Maatregel van Bestuur rondom rookvrije schoolterreinen van het ministerie van Volksgezondheid, die is opgenomen in de Tabaks- en rookwarenwet, van kracht die stelt dat alle onderwijsinstellingen in Nederland verplicht zijn een rookvrij terrein te hebben. Het rookverbod geldt 24/7 voor alle studenten, medewerkers, leveranciers, bewoners en overige campusgebruikers, zonder uitzonderingen en voor alle tabaks- en rookwaar.

De EUR ondersteunt deze maatregel van harte, want we hechten veel waarde aan een gezonde werk- en leeromgeving. Roken en meeroken zijn in Nederland de belangrijkste bronnen van verslechtering van de gezondheid. Uit onderzoek is gebleken dat hoe eerder jongeren in aanraking komen met roken, hoe groter de kans is dat zij hieraan verslaafd raken. Veel jongeren beginnen met roken als zij starten met hun studie.

Roken buiten de campus

Roken is vanaf 1 augustus 2020 alleen nog toegestaan buiten de campusterreinen. Bij alle entrees/ingangen op de grens van de campus staan borden met daarop “Rookvrije campus” ter indicatie van de campusgrenzen. Op korte termijn worden er aan de randen van de campus, op gemeentegrond, speciale peukendovers geplaatst om vervuiling te voorkomen. 

Handhaving rookverbod

De EUR zal toezicht houden op de naleving van het rookverbod, bestaande uit informeren, aanspreken, monitoren, registeren en treffen van maatregelen. Dit laatste is vastgelegd in het Ordereglement EUR Gebouwen, Terreinen en Voorzieningen.
Daarnaast zal de NVWA namens het ministerie van VWS vanaf 1 januari 2021 de wet gaan handhaven. Indien aan de EUR opgelegde boetes voor overtreding van deze wet te herleiden zijn naar een persoon, vereniging of organisatie, dan kan de EUR overgaan op het verhalen van deze boete(s) bij de desbetreffende persoon, vereniging of organisatie.

Ben je medewerker en rook je?

Doordat je niet meer mag roken op de campus kost een rookpauze veel meer tijd omdat je verder moet lopen. Dit betekent hoogstwaarschijnlijk een verandering in je dagelijkse routine. Uitgangspunt is dat roken de werkzaamheden en werktijden niet in de weg mogen staan. De leidinggevende en de medewerker maken hier met elkaar afspraken over (zie informatie rookbeleid).

Stoppen met roken

Voor de medewerkers en studenten die graag willen stoppen maar net dat kleine duwtje in de rug nodig hebben, denkt de EUR graag mee en biedt daarom op bepaalde facetten ondersteuning aan. Bekijk op MyEUR alle mogelijkheden die er zijn.

Projectgroep 

 • Laura Hofstee, beleidsadviseur Real Estate & Facility Services (projectleider)
 • Annemiek Kuijsten, afdelingsmanager Services (RE&F)
 • Naomi van der Maden, beleidsadviseur Human Resources
 • Joop Matthijsse, afdelingsmanager Education & Student Affairs
 • Jelle Jager, adviseur Security
 • Wim Hanemaaijer, locatiebeheerder en teamleider Stewards
 • Kirsten van der Worp, adviseur Marketing & Communicatie

Stuurgroep

 • Marijke Weustink, directeur Real Estate & Facilities (voorzitter stuurgroep)
 • Lilian Jillissen, directeur Education and Student Affairs
 • Lieke Skidmore-Vencken, directeur Human Resources
 • Mireille Spapens, directeur Marketing & Communications
 • Denise Korthals-Altes, jurist Legal Affairs
 • Aisha de Valk-Abubaker, Facilities and Services Manager RSM (namens faculteiten)
 • Afvaardiging U-Raad

 

Denktank

In de denktank zitten personen met expertise of interesse op het gebied van gedragsverandering en/of roken, vanuit o.a. ESSB, ESE, ESPHIL, Healthy’R, UB. Als je interesse hebt om ook mee te denken, dan kun je een mail sturen naar laura.hofstee@eur.nl .

Overige betrokken

Naast de leden van de stuurgroep, projectgroep en denktank zijn er nog meer personen en organisaties betrokken, zoals RE&F, HR, ABD, de gemeente Rotterdam en Hogeschool Rotterdam.

Algemene Maatregel van Bestuur

Het Ministerie van Volksgezondheid stelt een Algemene Maatregel van Bestuur op rondom rookvrije schoolterrein en deze maatregel treedt per 1 augustus 2020 in werking. Dat houdt in dat alle schoolterreinen (van basisschool tot HBO/Universiteit) geheel rookvrij dienen te zijn. Het doel is om Nederlanders gezondere keuzes te laten maken, waardoor Nederlanders minder ziek worden, minder zorg nodig hebben en het goede voorbeeld geven aan hun kinderen zodat zij minder of niet meer gaan roken. Daarom zijn maatregelen gericht op het laten opgroeien van kinderen in een rook- en tabaksvrije omgeving, het voorkomen dat jongeren beginnen met roken en het beperken van ongewenst meeroken.

Veelgestelde vragen en informatie

Als je een opmerking of een vraag hebt, neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar tomorrowscampus@eur.nl. Mogelijk staat je vraag hieronder.

 • De Algemene Maatregel van Bestuur rondom rookvrije schoolterreinen, die is opgesteld door het ministerie van Volksgezondheid (VWS) en opgenomen in de Tabaks- en rookwarenwet is per 1 augustus 2020 in werking getreden. Dat houdt in dat alle schoolterreinen (van basisschool tot HBO/Universiteit) geheel rookvrij dienen te zijn.

 • Ja. De Algemene Maatregel van Bestuur rondom rookvrije schoolterreinen, die is opgesteld door het ministerie van Volksgezondheid (VWS) en opgenomen in de Tabaks- en rookwarenwet geldt voor alle schoolterreinen (van basisschool tot HBO/Universiteit) in Nederland.
   

 • Op de website ikstopnu.nl vind je veel informatie en tips over stoppen met roken. Daarnaast kun je via jouw huisarts advies krijgen en eventueel een doorverwijzing naar een cursus of programma 'Stoppen met roken'.

  Let op! Vanaf januari 2020 wordt dit bij (de meeste) zorgverzekeraars geheel vergoed. Let hier eventueel op bij de keuze voor jouw zorgverzekeraar.

 • Omdat een rookpauze veel meer tijd kost, kun je best in de knoop komen met je werktijden. Uitgangspunt is dat roken de werkzaamheden en werktijden niet in de weg mogen staan. Bespreek dit punt met je leidinggevende want de leidinggevende en de medewerker moeten hier samen afspraken over maken.

 • Peuken kun je weggooien in de speciale prullenbakken buiten de campus, aan de campusgrenzen (deze zijn nog niet overal aanwezig en worden de komende maanden geplaatst).

 • Nee, dit mag überhaupt niet in verband met brandgevaar. Daarnaast behoren de parkeergarages tot het campusterrein.