Samenstelling

Huidige samenstelling van het EUROPA

Van werkgeverszijde

  • Drs B.J.H. Straatman, voor het College van Bestuur
  • Mw.mr.  T.L. van der Brugge USC-HR
  • Mw. P. De Jong-de Geus, ambtelijk secretaris

Personeelsvertegenwoordiging

Externe Vakbondsvertegenwoordigers

Secretaris Personeelsvertegenwoordiging