Schenkingen en donaties

De collectie van het Rotterdamsch Leeskabinet behoort tot het culturele erfgoed van de stad. De instandhouding hiervan is een kostbare zaak. Het Leeskabinet is bovendien een onafhankelijke initiator voor de kennisoverdracht op het gebied van cultuur en wetenschap.

Mede door de financiële bijdragen van leden, vrienden en relaties heeft het Leeskabinet in 2009 de mijlpaal van 150 jaar in bloei kunnen bereiken, ondanks diverse tegenslagen, zoals de totale verwoesting van gebouw en collectie op 14 mei 1940. Om in de toekomst een gezonde stabiliteit te handhaven, blijven (naast de lidmaatschapsgelden) financiële bijdragen van leden, vrienden en relaties noodzakelijk. U kunt het Leeskabinet op verschillende wijzen extra ondersteunen:

a.         door een eenmalige schenking
b.         door periodieke giften
c.         door een legaat of erfstelling 

Het Leeskabinet heeft de ANBI-status. Periodieke giften in geld zijn daardoor geheel aftrekbaar van de belasting. Er geldt geen minimumbedrag. Wel dient u de gift voor minimaal 5 jaar vast te leggen. Legaten aan het Leeskabinet zijn vrij van successierecht.

Door uw steun kan het Leeskabinet blijven bouwen aan een zekere toekomst en extra investeren in de uitbreiding van de collectie en in het onderhoud van het oude cultuurbezit. Uiteraard kunt u zich voor nadere informatie wenden tot de bibliothecaris (drs. Roman Koot, e-mail: roman.koot@eur.nl, of per post Postbus 1738, 3000 DR  Rotterdam).