Decanenconferentie

De Erasmus Universiteit Rotterdam organiseert de jaarlijkse schooldecanenconferentie op donderdagmiddag 18 januari 2018, van 12 tot 17 uur op campus Woudestein.

Thema, opzet en inhoud worden momenteel besproken door een voorbereidingsgroep, waarin enkele schooldecanen zitting hebben.

Meer informatie over het programma volgt snel.

Waarom de Decanenconferentie?

Uiteraard biedt de conferentie ruimte voor ontmoeting en kennisuitwisseling tussen onderwijsprofessionals. Voor decanen en mentoren van de bovenbouw van het vwo/gymnasium een belangrijke, inspirerende en informatieve middag. De Erasmus Universiteit ziet het als gezamenlijke verantwoordelijkheid van het vo en wo om het studiekeuze- en aanmeldingstraject te begeleiden. Een belangrijke voorwaarde om dit te kunnen realiseren is échte samenwerking tussen u als decaan/mentor en de EUR als wetenschappelijk opleidingsinstituut.

Wij nodigen u hierbij van harte uit om deze conferentie bij te wonen. Ook mentoren zijn nadrukkelijk van harte welkom. 

Meer informatie?

Neem dan contact op met: