Decanenconferentie

Donderdagmiddag 12 januari 2017 organiseert de Erasmus Universiteit Rotterdam een conferentie voor schooldecanen en mentoren. Het thema is: “Van WAT naar WIE”.

De conferentie

Met de studiekeuzecheck en het einde van de lotingsopleidingen is formeel het tijdperk geëindigd dat een leerling een drempelloze toelating heeft tot het hoger onderwijs.

Leerlingen worden in het vwo voorbereid op een opleiding aan de universiteit, of zelfs een carrière in de wetenschap. Wat maakt dat zij het uitmuntend doen? Alleen de cijfers? Of ook persoonlijkheidskenmerken?

Steeds vaker wordt er door opleidingen informatie uitgevraagd van de studiekiezer die verder reikt dan de cijferlijst. Dit geldt voor decentrale selectie, bij numerus fixus-opleidingen, en voor selectie bij andere opleidingen zoals Engelstalige opleidingen of bijvoorbeeld University Colleges. Bildung wordt steeds belangrijker. Maar ook keuzestress, zowel bij profielkeuze als opleidingenkeuze komt vaker voor. Daarnaast spelen de 21e-eeuwse vaardigheden een steeds grotere rol in het curriculum. Tijdens de conferentie geven wij een inkijkje in wat er nu echt van uw leerlingen wordt verwacht, welke problemen er momenteel spelen, en welke oplossingsvarianten er zijn.

Er wordt aandacht besteed aan de koers van de Erasmus Universiteit en hoe de studiekeuze van uw leerlingen binnen deze koers past. Wij bespreken onderzoeksresultaten en bevindingen die ervoor zorgen dat uw leerlingen op de juiste plaats terecht komen. Daarnaast wordt er natuurlijk veel praktische informatie gegeven. Over algemeen studiekeuze-relevante onderwerpen, maar ook over EUR-specifieke zaken nieuw.

Diverse deskundige sprekers belichten in workshops en infosessies actuele thema’s als:

  • keuzestress
  • cv-building
  • goals setting 
  • academische vaardigheden

Daarnaast wordt in een speeddate sessie onderwerpen behandeld die typisch voor de EUR zijn:

  • goal setting bij de Rotterdam School of Management (Bedrijfskunde)
  • persoonlijkheidsontwikkeling bij het University College
  • MyFuture, een persoonlijk leiderschapsprogramma bij de Erasmus School of Law

Informatie

Datum: Donderdag 12 januari 2017
Tijd: 12.00 – 16.30 uur
Locatie: Erasmus Universiteit Rotterdam
  Burgemeester Oudlaan 50, van der Goot gebouw (M gebouw)
  3062 PA Rotterdam
 Voor wie?   De conferentie is bedoeld voor de decanen en mentoren van de bovenbouw van het VWO
 Aanmelding?  Aanmelding is gesloten

Programma Decanenconferentie

Opening en Plenaire sessies

Prof.dr. Huibert Pols, rector magnificus, en drs. Gerard Hogendoorn, coördinator aansluiting vwo-wo

Workshops

Na het plenaire gedeelte kunt u twee van de onderstaande workshops bijwonen. Op de dag zelf kunt u een keuze maken. 

1.  

Het belang van het cv.

Tijdens deze workshop krijgen we inzicht in de relevante persoonskenmerken en extra-curriculaire activiteiten bij een opleiding als Geneeskunde, en wordt er besproken waarom die zo relevant zijn.

Door: prof.dr.ir. Axel P.N. Themmen, Professor of Experimental Endocrinology & Medical Education

Eindverantwoordelijk voor Decentrale Selectie opleiding Geneeskunde.

2. 

Goal setting

Tijdens deze workshop wordt inzicht gegeven in het belang van het doelen stellen. Op zeer interactieve manier wordt doelen stellen gekoppeld aan studiesucces, in elke vorm van onderwijs.

Door: drs. Gerard Hogendoorn, coördinator aansluiting vwo-wo

3.

Academische vaardigheden

In zijn bekende, wervelende stijl neemt Brian Godor je mee in de materie van de academisch vaardigheden. Wat verstaan we daar nu eigenlijk precies onder? Ook komt de relatie tussen academische houding en academische vaardigheden aan bod. Na deze workshop ben je goed ingevoerd in het vaak onjuist gehanteerde begrip Academische vaardigheden.

Door: Dr. Brian P. Godor. Assistant Professor Pedagogical Sciences; Honour’s Program Coordinator 

4. 

Keuzestress

Steeds vaker horen we over keuzestress. In extremis leidt dat soms tot nare zaken als depressies of erger. Bij elk keuzemoment –voor een profiel, voor een opleiding, voor een bijbaan- kan stress ontstaan. Hoe zit dat nu eigenlijk precies?

Door: n.t.b.

5.

Speeddates

Tijdens deze workshop krijg je informatie over drie typische EUR-initiatieven: Het MyFuture programma, het University College en Goal Setting

Door:

  • Mr. Martijn Roos, beleidsmedewerker Erasmus School of Law (onderwerp: leiderschapsprogramma MyFuture)
  • Prof.dr. Maarten Frens, Professor in Systems Physiology, dean Erasmus University College (onderwerp: University College)
  • Prof.dr. Michaela Schippers, Professor of Behavior and Performance Management,  Rotterdam  School of management (onderwerp: Goal Setting)

6.

Rondleiding

Een rondleiding over onze totaal vernieuwd campus. De fysieke omgeving, up-to-date- als mede-randvoorwaarde voor succesvolle studenten.

Door: twee senior-ambassadors

Waarom de Decanenconferentie?

Uiteraard biedt de conferentie ruimte voor ontmoeting en kennisuitwisseling tussen onderwijsprofessionals. Voor decanen en mentoren van de bovenbouw van het vwo/gymnasium een belangrijke, inspirerende en informatieve middag. De Erasmus Universiteit ziet het als gezamenlijke verantwoordelijkheid van het vo en wo om het studiekeuze- en aanmeldingstraject te begeleiden. Een belangrijke voorwaarde om dit te kunnen realiseren is échte samenwerking tussen u als decaan/mentor en de EUR als wetenschappelijk opleidingsinstituut.

Wij nodigen u hierbij van harte uit om deze conferentie bij te wonen. Ook mentoren zijn nadrukkelijk van harte welkom. 

Meer informatie?

Neem dan contact op met: