Over ons

Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam

Het Wetenschapsknooppunt gaat uit van de didactiek van het onderzoekend leren. Leerlingen worden daarbij gestimuleerd om zelf actief kennis te vergaren, door vragen te stellen, door onderzoek te doen en zo tot oplossingen te komen. Het accent ligt dus, naast het opdoen van kennis, op het aanleren van onderzoeksvaardigheden en het ontwikkelen van een onderzoekende houding.