Stichting Hoogeschool Fonds 1920

Het fonds is in 1920 gesticht bij gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de bankiersfirma R. Mees & Zoonen te Rotterdam met het doel de bloei te bevorderen van de toenmalige Nederlandsche Handels-Hoogeschool. Een specifiek onderdeel van de doelstelling was de ondersteuning van minvermogende talentvolle studenten door het beschikbaar stellen van renteloze leningen.

Het fonds is sinds 11 november 2005 gefuseerd met de Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam. Het vermogen van het Hoogeschool-Fonds wordt volgens de statuten door de Vereniging Trustfonds in haar boeken en jaarrekening te allen tijde apart geadministreerd onder de naam R. Mees & Zoonen Fonds 1920. De doelstelling van ondersteuning van minvermogende veelbelovende studenten en de andere verplichtingen van het Hoogeschool-Fonds zijn overgenomen door het Trustfonds.

Meer informatie: www.trustfonds.nl