Deeltijd Bacheloropleidingen

Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is het mogelijk om verschillende opleidingen in deeltijd te volgen. Na afronding van de opleiding ontvangt de student dezelfde academische titel als bij de reguliere voltijdopleiding. Sommige deeltijdopleidingen worden grotendeels in de avonduren gegeven. Bij andere opleidingen zijn colleges uitsluitend of ook overdag te volgen. Kijk bij de opleiding van jouw keuze om te zien welke opties precies voor handen zijn.

Overzicht Deeltijd Bacheloropleidingen

Deeltijd Bacheloropleiding
& Titel

Start & Duur

Collegegeld
2018/2019

Deadlines Aanmelding

Brochure 
(voltijdvariant)

Contact & meer informatie

Filosofie (56081), BSc

Start:
september

Voltijd:
3 jaar

Deeltijd:
6 jaar

€ 2.060
(EU/EEA)*

1 mei
(EU/EEA)

Brochure Bachelor in Filosofie (BA)

Faculteit der Wijsbegeerte

Fiscaal Recht (56827), LL.B.

Start: 
september

Voltijd:
3 jaar

Deeltijd:
3 jaar


€ 2.060
(EU/EEA)*

1 mei
(EU/EEA)

geen brochure beschikbaar

Erasmus School of Law

Rechtsgeleerdheid (50700), LL.B.

Start:
september

Voltijd:
3 jaar

Deeltijd:
3 jaar

€ 2.060
(EU/EEA)*

1 mei
(EU/EEA)

geen brochure beschikbaar

Erasmus School of Law