Rankings Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam streeft naar academische excellentie. Dat is terug te zien in de hoge positie in de globale universitaire rankings.

Rankings geven aan hoe de universiteit presteert in vergelijking met andere universiteiten. Wereldwijd bestaan er diverse rankings, elk met hun eigen methodiek en wegingsfactoren. Er is een tweedeling tussen onderzoeksrankings en onderwijsrankings.

De plaats van Erasmus Universiteit Rotterdam in de belangrijkste rankings:

Onderzoeksrankings

Center for World Universities Ranking

 

 

Het Center for World University Rankings (CWUR) publiceert jaarlijks een wereldwijde ranking van universiteiten. De ranking is gebaseerd op de indicatoren: onderwijskwaliteit, carrières van alumni, kwaliteit van wetenschappers, aantal publicaties in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften, positie op de h-index en patenten. 

2016
Positie #2 in Nederland
Positie #91 wereldwijd

Posities per Subject (2017): Business #4, Cardiac & Cardiovascular Systems #7, Special education #9, Ethics #8, Hematology #6, Management #10, Planning & Development #5, Applied Psychology #8, Social Issues #9

Center for World University Rankings


CWTS / Leiden Ranking

 

 

De CWTS / Leiden Ranking is een internationale ranglijst die de wetenschappelijke prestaties van 500 universiteiten wereldwijd meet. Voor de Leiden Ranking is het belangrijk hoe vaak en in welke wetenschappelijke tijdschriften onderzoekers worden geciteerd. Ook kijkt de Leiden Ranking hoe vaak en met wie onderzoekers samenwerken met anderen. Alleen universiteiten die jaarlijks minstens 500 publicaties in Engelstalige tijdschriften uitbrengen, worden geselecteerd.

2017
Positie #4 in Nederland
Positie #102 wereldwijd

CWTS / Leiden Ranking


Times Higher Education World University Rankings

 

 

De Times Higher Education World University Rankings maakt een ranglijst van de 500 beste universiteiten van de wereld en de 200 beste in Europa. Universiteiten worden geïndexeerd aan de hand van 13 indicatoren, verspreid over de kernactiviteiten onderwijs, onderzoek, valorisatie en internationale oriëntatie. De reputatie van de universiteit is ook belangrijk voor deze ranking.

2017
Positie #6 in Nederland
Positie#22 in Europa
Positie #72 wereldwijd 

Times Higher Education World University Rankings

Best universities in Europe 2017: top 200


QS Top Universities Subject Rankings

 

 

De QS Top Universities Subject Rankings beoordeelt 26 onderzoeksgebieden van bijna 3000 universiteiten wereldwijd. Deze ranking kijkt voornamelijk naar de reputatie van de onderzoekers, de kwaliteit van de publicaties en de werkgeversreputatie. De Erasmus Universiteit heeft een rankingpositie voor 13 onderzoeksgebieden.

2017

Nummer 1 positie in Nederland voor: Accounting & Finance en Business & Management, social sciences & management, Economics & Econometrics 2, life sciences & medicine (2). Development Studies (2).

Top 50 positie wereldwijd voor: Business & Management (#29), Development Studies (#30), Medicine (#41), Economics & Econometrics (#44), Social Sciences and Management (#42).

Top 100 positie wereldwijd voor: Life Sciences and medicine, History, Anatomy & physiology, Biological sciences, Accounting and Finance, Communication and media studies, Law and legal studies, Social policy and administration, Psychology, Statistics & Operational Research.

Overige onderzoeksgebieden van de Erasmus Universiteit Rotterdam die zijn opgenomen in deze ranking: Philosophy, Sociology en Arts & humanities.

QS Top Universities Subject Rankings 2017


QS Top Universities World Rankings

  De QS Top Universities World Rankings onderzoekt 2000 universiteiten wereldwijd en maakt een ranglijst van de 800 beste universiteiten. Deze ranking kijkt naar de academische reputatie van de universiteit en de onderzoekers, de publicaties van de wetenschappers en de studentenaantallen van de universiteit. De internationale oriëntatie van de universiteit is ook belangrijk.  

2018
Positie #8 in Nederland
Positie #147 wereldwijd

QS Top Universities Ranking


Academic Ranking of World Universities / Shanghai Jiao Tong Rankings

In de Academic Ranking of World Universities (ARWU) ofwel de Shanghai Rankings is de rangorde gebaseerd op het aantal geciteerde wetenschappers, het aantal gepubliceerde artikelen, de kwaliteit van de faculteiten en het aantal Nobelprijswinnaars van de universiteit. Er word een top-500 samengesteld waarbij de universiteiten in groepen van 50 worden gerangschikt.


2017
Positie #3 in Nederland
Positie #73 wereldwijd

Subject ranking
Economics: Positie #32 wereldwijd, positie #2 in Nederland
Business Administration: Positie #3 wereldwijd, positie #1 in Nederland
Management: Positie #8 wereldwijd, positie #1 Nederland
Finance: Positie #24 wereldwijd, positie #2 Nederland
Public Administration: Positie #1 wereldwijd
Public Health: Positie #20 wereldwijd, positie #1 in Nederland
Clinical Medicine: Positie #44 wereldwijd, positie #1 in Nederland
Medical technology: Positie #28 wereldwijd, positie #4 in Nederland

 2016
Social Sciences: positie #30 wereldwijd, positie #1 in Nederland
Medicine: positie #76-100 wereldwijd, positie #5 in Nederland
Economics & Business: Positie #29 wereldwijd, positie #1 in Nederland

ARWU / Shanghai Ranking


National Taiwan University (NTU) Ranking

 

 De National Taiwan University (NTU) Ranking kijkt naar de kwaliteit van wetenschappelijke publicaties. Er wordt een lijst van de 500 beste universiteiten wereldwijd samengesteld.

2016
Positie #4 in Nederland
Positie #75 wereldwijd

Beste Nederlandse universiteit op gebied van Clinical Medicine (22) en Social Sciences (22).

National Taiwan University Ranking


Highly Cited Researchers Ranking

De Highly Cited Researchers Ranking van Thomson Reuters is een ranglijst van de wetenschappers die de meeste belangrijke en de 1% meest geciteerde wetenschappelijke artikelen binnen hun vakgebied hebben geschreven.

2016

Highly Cited


Accounting & Finance enBusiness & Management, social sciences & management.

Economics & Econometrics 2, life sciences & medicine (2). Development Studies (2),

Onderwijsrankings

Nationale Studenten Enquête

De Erasmus Universiteit doet jaarlijks mee aan de Nationale Studenten Enquête (NSE) van Stichting Studiekeuze123. Dit is een onafhankelijk landelijk onderzoek naar studenttevredenheid waarin alle Nederlandse studenten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd om deel te nemen aan een enquête over hun tevredenheid over hun studie, universiteit en omgeving.

2017:De algehele tevredenheid over de studie (op een schaal van 1 tot 5) blijft net als vorig jaar een score van 4,08. De Erasmus Universiteit Rotterdam scoort goed op de thema's Groepsgrootte en Stage-ervaring. Op het nieuwe thema Internationalisering scoort de Erasmus Universiteit Rotterdam boven het landelijk gemiddelde.

Factsheet Erasmus Universiteit NSE 2017

Nationale Studenten Enquête


Keuzegids Hoger Onderwijs

 

 

Het Centrum voor Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) brengt jaarlijks de Keuzegids– Universiteiten en Keuzegids-Masters uit. Bijna alle opleidingen in Nederland staan in de Keuzegids vermeld. De scores zijn gebaseerd op de resultaten van de Nationale Studenten Enquête en accreditatierapporten van de Nederlandse Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

2017
Positie #1 voor de bacheloropleidingen: Geneeskunde, Wijsbegeerte
Position #1 for the bachelor programmes in: Medicine, Philosophy


Kwaliteitszegel 'Topopleiding 2017': Geneeskunde, Wijsbegeerte, Wijsbegeerte van een Bepaald Wetenschapsgebied en Liberal Arts & Sciences


Quality seal 'top rated program 2017': Medicine, Philosophy, Philosophy of a specific discipline, Liberal Arts & Sciences


Positie #1 voor de masteropleidingen: Arbeidsrecht, Research Master in Business and Management (research), Human Resource Management, Pedagogy and Education, Mediastudies (research), Geschiedenis, Filosofie, Filosofie (research)

Kwaliteitszegel: Aansprakelijkheid en verzekering, Arbeidsrecht, Filosofie, Filosofie (research), International management, Mediastudies (research), Molecular medicine (research)

Keuzegids Hoger Onderwijs


Elsevier Beste Studies 

  Tijdschrift Elsevier geeft jaarlijks samen met onderzoeksinstituut ResearchNed de special ‘Beste Studies’ uit. In dit magazine worden de Nederlandse bachelor- en masteropleidingen met elkaar vergeleken, waarbij wordt gekeken naar de kwaliteit van de docenten, het onderwijs en de faciliteiten. Resultaten uit de Nationale Studenten Enquête, uitgevoerd door Studiekeuze123, vormen de belangrijkste bron.

2016
Positie #1 voor masterprogramma's: Arbeidsrecht, Criminologie, Filosofie, Geschiedenis, Kunst- en Cultuurwetenschappen, Marketing Management.

 Elsevier Beste Studies


International Student Barometer (ISB)

 

 

De jaarlijkse International Student Barometer van organisatie I-graduate meet de tevredenheid van internationale studenten die korte of lange tijd aan de Erasmus Universiteit studeren. Dit enquête-onderzoek wordt onder meerdere universiteiten in verschillende landen gehouden.

2015
Bovengemiddelde waardering voor: de expertise van docenten, het gevoel van veiligheid, de campus, de multiculturele omgeving en de inhoud van de vakken.

Ranking Sheet ISB Autumn 2015

 I-graduate - The International Student Barometer


Overige rankings

Global Employability University Ranking

Times Higher Education stelt de Global Employability University Rankings samen. Deze ranking meet de inzetbaarheid van universitaire alumni op de arbeidsmarkt. Hiervoor worden recruiters en CEO’s van internationale bedrijven uit 20 landen bevraagd. In de ranking staan de 150 best presterende universiteiten van de wereld.

  2017-2018
Positie #131-140 wereldwijd
Positie #3 in Nederland

Global Employability University Rankings


Reuters - Europe's most innovative universities

  Reuters stelt de ranking top-100 van Europa’s meest innovatieve universiteiten samen op basis van het aantal wetenschappelijke publicaties, citaties en patentaanvragen.

2017
Positie #32 in Europa

Reuters - Europe's most innovative universities


U Multirank

De U Multirank stelt mensen in staat zelf universiteiten met elkaar te vergelijken op basis van de indicatoren onderwijs, regionale verbondenheid, kennisoverdracht, internationale oriëntatie en onderzoek. Hierbij maakt de U Multirank ook onderscheid in vakgebieden. Naast de wereldwijde topuniversiteiten zijn ook hogescholen opgenomen in deze ranking.

2017
Bovengemiddelde scores op (oa): citatiescore, toppublicaties, internationale studieprogramma's.

U Multirank


Economen Top 40

  De Economen Top 40 van vakblad Economisch Statistische Berichten is belangrijk voor de economische onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Jaarlijks worden hier de meest invloedrijke economische Nederlandse wetenschappers in gerangschikt.

2016
Positie #2 in Nederland.
Economen in deze ranking: Van Knippenberg (#1), Wagner (#3), Van Ours (#7), Verwijmeren (#10), Wakker (#11), Van Dijke (#27), Van Doorslaer (#30), Bleichrodt (#37).

Economen Top 40


Rankings Business Schools

  Voor de Rotterdam School of Management, Erasmus University zijn de internationale rankings voor business schools van groot belang. De verschillende opleidingsprogramma's en wetenschapsgebieden bekleden hoge posities in de verschillende rankings, bijvoorbeeld de Financial Times Business School Rankings. Op de website van de Rotterdam School of Management staan de plaatsen in de ranglijst vermeld.

Rotterdam School of Management Rankings


National Alumni Enquête

  De Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) laat onderzoek uitvoeren naar onder andere het inkomen van recent afgestudeerde master- en doctoraalstudenten en de tijd dat zij hebben moeten zoeken naar een nieuwe baan. De uitkomsten worden gepresenteerd in de tweejaarlijkse Nationale Alumni Enquête (voorheen: WO_monitor).

2013
Alumni van de Erasmus Universiteit Rotterdam vinden relatief snel een baan. Bovendien is hun bruto inkomen het hoogst vergeleken met alumni van de andere Nederlandse universiteiten.

 VSNU Nationale Alumni Enquete

 VSNU WO Monitor

Persbericht WO Monitor 2013


MT 500 Beste Nederlandse Bedrijven

Het magazine Management Team stelt jaarlijks een lijst samen van de 500 meest bewonderde  bedrijven van Nederland en publiceert hiervan de 50 beste bedrijven. Aan deze ranglijst gaat een onderzoek vooraf naar het imago van de bedrijven.

2014
Positie #41 in Nederland.
De Erasmus Universiteit is de enige Nederlandse universiteit die een positie heeft in deze ranglijst.

Management Team 500 Beste Bedrijven

Facultaire Rankings

Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) scoort goed in diverse nationale en internationale rankings voor top business schools.

Erasmus School of Economics (ESE) participeert in de Economen Top 40.