Vluchtelingen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Ben jij een vluchteling en wil je graag studeren aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)? Het kan zijn dat je tegen vragen of problemen aanloopt. Wij zijn er om jou te ondersteunen tijdens de aanmeldingsprocedure en tijdens de studie. 

Je kunt meer informatie over het Nederlands onderwijssysteem inwinnen bij Nuffic, zij hebben hiervoor een handige tool ontwikkeld. Heb je na het bekijken van deze website nog vragen? Neem contact met ons op!

Gebruik de Nuffic tool


Aanmelding en toelating

Elk studieprogramma kent specifieke aanmeldingseisen, inclusief vooropleiding en taaleisen.

De aanmeldingseisen voor statushoudende vluchtelingen met een buitenlandse vooropleiding is hetzelfde als voor internationale studenten. De EUR kent geen speciaal aanmeldingsproces of criteria voor vluchtelingstudenten. Iedere aanmelding wordt individueel behandeld.

Aanmeldingen voor bachelorprogramma’s worden afgehandeld door het centrale International Office. De algemene voorwaarden voor toelating tot een  bachelorprogramma zijn:

  • Een Nederlands vwo-diploma of een gelijkwaardig buitenlands diploma. Als je geen diploma hebt, kun je toegelaten worden via het Colloquium Doctum (21+ toets).
  • Je moet zowel de Nederlandse als Engelse taal voldoende beheersen. Je kan een 'Nederlands als Tweede Taal (NT2)' staatsexamen doen. De Engelse taaleis wordt gesteld door de faculteit van de studie van jouw keuze.

Toelating tot een masterprogramma wordt behandeld door de faculteit van de master van jouw keuze. 

Neem een kijkje in ons overzicht van bachelor- en masterprogramma's:


Stichting Vluchtelingstudenten (UAF)

Zodra je een cursus Nederlands B1 start, kun je je aanmelden bij Stichting vluchtelingstudenten UAF voor de financiering van jouw beoogde studie. Sinds 1948 ondersteunt het UAF hoger opgeleide vluchtelingen in Nederland. Het kan een paar maanden duren voordat jouw aanvraag is verwerkt.


Taalcursus Nederlands

Als je de Nederlandse taal snel en effectief wilt leren, kun je een cursus bij het Taal-& Trainingscentrum (TTC) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) volgen. De cursus(sen) bereiden je voor op het examen Nederlands als tweede taal, ook bekend als het NT2-Staatsexamen. Als je dit examen haalt, voldoe je aan de eisen van de Nederlandse integratiewet en kun je toelaatbaar zijn tot het Nederlands hoger onderwijs.

Voor meer informatie, bezoek de Taal-& Trainingscentrum website. 


Voorbereidend Jaar Erasmus (VJE)

Als je eenmaal de Nederlands en Engelse taal op B1 niveau beheerst, kun je jezelf aanmelden voor het Voorbereidend Jaar Erasmus (VJE). Het voorbereidend jaar is ontwikkeld om vluchtelingstudenten zo goed mogelijk voor te bereiden op een studie aan de Erasmus Universiteit of een onderwijsinstelling elders.

Toelating
Je kunt worden toegelaten tot dit programma als je in jouw land van herkomst een opleiding in het hoger onderwijs hebt gedaan of een diploma hebt vergelijkbaar met het Nederlandse vwo-diploma.
Update: de inschrijfdeadline voor studiejaar 2017-2018 is inmiddels verlopen. Zodra er een nieuwe deadline bekend is, zal dit via deze website worden gecommuniceerd.

Programma
Het voorbereidend jaar omvat een verplicht deel voor alle studenten: Nederlands, Engels, wiskunde, Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNM) en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Groepsopdrachten, presentaties en het schrijven van rapporten zijn tevens onderdelen die tijdens het jaar aan bod komen.


Meer informatie

Wil je meer informatie? Neem contact met ons op via het contactformulier.