Foto-impressie Talent Day 2008

Op dinsdag 12 februari 2008 vond de Talent Day plaats, een feestelijke bijeenkomst in restaurant Siena ter ere van studenten van het Erasmus Honours Programma en EUR-wetenschappers die het afgelopen jaar verschillende subsidies of onderzoeksbeurzen in de wacht sleepten. In het eerste deel van de Talent Day lunchten laureaten en studenten samen met onder meer decanen, onderzoeksdirecteuren, juryleden, promotoren en vertegenwoordigers van de Vereniging Trustfonds Erasmus Universiteit Rotterdam.
Verder was er de uitreiking van de 'EPAR PhD Student of the Year 2007' Award en het 'dr. W.H. Posthumus-van der Goot stipendium', uitgereikt aan zeven vrouwelijke promovendi van de Erasmus Universiteit.

De studenten van het Erasmus Honours Programma 2007 ontvingen in het tweede deel van de Talent Day een Letter of Recommendation uit handen van prof.dr. Steven Lamberts.