(Online) Discussie

Een goede discussie helpt studenten een onderwerp van meer kanten te benaderen en zo de leerstof te laten verwerken. De sleutel tot een succesvolle discussie ligt in de voorbereiding en het faciliteren ervan. 

Doel van de activiteit
Activeren voorkennis | Brainstorm | Kennis uitwisselen
Wanneer
Tijdens het lesmoment | Voorafgaand aan lesmoment
Waar
Offline | Online
Tijdsduur
< 10 minuten| < 30 minuten
Groepsgrootte
Small | Medium | Large
Materialen

Canvas, Zoom, MS Teams, Mentimeter, Tricider

Stap 1

Bedenk wat het doel van de discussie is. Moet er na afloop gestemd worden of is er een wedstrijdelement om te bepalen wie de beste debater is? Bedenk dan ook hoe je bepaalt wie de winnaar is. 

Stap 2

Zorg voor een prikkelende, concrete stelling waar studenten gemakkelijk op kunnen reageren. In het blok Variaties, tips & tricks hieronder vind je voorbeelden.

Stap 3

Beschrijf in de opdracht dat studenten een positie moeten innemen en hoeveel argumenten zij minimaal moeten aandragen. 

Stap 4

Bedenk hoe de discussie kan verlopen en of je assistentie nodig hebt bij het begeleiden en bewaken van de tijd en het doel. Bepaal over welke (deel)onderwerpen je het zeker wilt hebben en welke vragen jij of je assistent kunnen stellen als deelnemers afdwalen of de discussie uitdooft.

Stap 5

Om te voorkomen dat het debat verzandt in een hoop gepraat, maak je vooraf een opbouw, bijvoorbeeld:

 • Welkomstwoord
 • Korte inleiding over het onderwerp en het belang ervan, doel van de discussie en beschikbare tijd. Spreek in het geval van een online discussie af dat studenten hun camera's aan laten.
 • Stelling delen
 • Discussie
 • Afsluiting van het debat door samenvatting en conclusies en eventueel een stemming. 

Stap 6

"Meta"-afsluiting: geef feedback op de input van studenten en vraag of ze de stof begrijpen.

Variant 1

Je kunt een discussie uitlokken met een uitdagende stelling of casus met een link naar de praktijk. Als ze niet vanzelf opborrelen, zoek dan bijvoorbeeld op "provocative debate topics", dan krijg je dit soort resultaten. Nieuwsberichten of video's uit de actualiteit zijn ook prima bruikbaar en brengen een discussie vaak tot leven.

Variant 2

Studenten kunnen op een de virtuele lijn staan om hun mening te geven. Studenten nemen een standpunt in en kiezen met hun muis een positie tussen eens en oneens. Op Zoom kan deze functie worden gebruikt met de 'Stamp' functie in de Annotate tool. Je kunt ook studenten in de chat hun mening met scores van 1 tot 10 laten zetten. Je kunt bij beide functies studenten kiezen om hun standpunt te verdedigen.

Variant 3

Je kunt discussies ook geschreven laten plaatsvinden, bijvoorbeeld via een discussieforum op Canvas.

Tips

Discussies kun je op meerdere manieren vormgeven. Een aantal voorbeelden:

 • Je kunt een discussieforum aanmaken op Canvas om zo een geschreven discussie te hebben op Canvas zelf. Je kunt dit asynchroon/hybride doen tijdens je sessie, of het discussie element als voorbereiding of wrap-up gebruiken. De inhoud van de discussie kun je dan weer gebruiken als introductie voor het vervolg, of in een afsluitende samenvatting. Leg goed je verwachtingen uit voor de discussie: wil je dat studenten op elkaar reageren, hoeveel tijd hebben ze, etc. 
 • Je kunt tijdens je online sessie studenten in breakoutrooms zetten in Zoom of Teams om ze zo te kunnen laten discussiëren. Denk hierbij goed aan de instructies die je de studenten geeft: hoe lang hebben ze in de breakout room? Hoe wil je de informatie bespreken als iedereen weer terug komt? Soms is het handig om één student per groep aan te wijzen die een samenvatting/conclusie geeft aan de groep.
 • Je kunt ook online tools gebruiken om discussies te structuren. Denk bijvoorbeeld aan Mentimeter of aan Tricider. In Tricider kunnen studenten een duimpje omhoog geven per stelling. Zo krijg je snel een goed overzicht wat de studenten denken en mee eens/oneens zijn. Deze tools kun je live tijdens je sessie gebruiken om input te krijgen.

Je vindt hier suggesties voor tools en materialen die je kunt gebruiken bij deze werkvorm. Het is vaak mogelijk om andere tools te gebruiken. Wend je tot het Learning & Innovation team van je faculteit (EUR of EMC) over de beschikbaarheid en het toepassen van online en offline tools.

Tricider, Mentimeter, de Annotate tool in Zoom, gebruik de discussiefunctie in Canvas of Breakoutrooms in Teams

 

 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen