Dr. Bert George & Dr. Jolien Grandia

In het masterprogramma is het uitgangspunt dat goede managers niet alleen over, maar zeker ook met mensen kunnen spreken die in de bestuurlijke praktijk en in het realiseren van beleid het verschil maken. Zoals financiële experts, afdelingshoofden, professionals, politici en burgers. Kennisverwerving over de relatie tussen politiek en bestuur, en tussen overheid en samenleving gaat gepaard met de ontwikkeling van een concreet toepasbaar handelingsperspectief op basis van managementinzichten.
Dr. Bert George & Dr. Jolien Grandia
Coördinatoren