Dr. Brenda Vermeeren over onderzoek naar de impact van nieuwe technologieën op publieke sector organisaties

In ons onderzoek kijken wij vanuit een organisatie- en managementperspectief naar de kansen en uitdagingen van de implementatie van nieuwe technologieën binnen publieke organisaties.
Dr. Brenda Vermeeren

"Technologische ontwikkelingen, zoals de opkomst van algoritmes en ‘big data’ werpen nieuwe uitdagingen op voor organisaties in de publieke sector. Ondanks toenemende speculaties over de kansen en uitdagingen weten we echter betrekkelijk weinig over de invloed ervan op organisaties en hoe organisaties kunnen zorgen voor een succesvolle implementatie. Daarbij komt dat de implementatie van technologische ontwikkelingen veel meer is dan de introductie van een nieuwe technologie. De implementatie van nieuwe technologieën heeft namelijk invloed op organisatorische aspecten en sociale interacties binnen en buiten de organisatie. Dit vraagt om een interdisciplinaire kijk.

In ons onderzoek kijken wij vanuit een organisatie- en managementperspectief naar de kansen en uitdagingen van de implementatie van nieuwe technologieën binnen publieke organisaties. We besteden aandacht aan vragen als: Wat betekent de implementatie van nieuwe technologieën voor organisatieprocessen? Wat is de invloed van technologische ontwikkelingen op de kwaliteit en kwantiteit van werk? En hoe kan de mens-machine interactie succesvol gemanaged worden? Verschillende invalshoeken en disciplines spelen hierbij een rol, zoals organisatiekunde, verandermanagement, filosofie, psychologie, sociologie en in ons geval ook expliciet publiek management.

Naast dat er voor dit project diverse mensen binnen de universiteit betrokken zijn (o.a. prof. dr. Bram Steijn en dr. Dennis de Kool) werken we voor dit project nauw samen met de Nationale Politie. We onderzoeken de implementatie van kunstmatige intelligentie in het aangifteproces van de politie. Voor dit project onderzoeken we eveneens diverse spiegelcases via onze contacten in de zorg, het onderwijs en binnen gemeenten."