Maite Osses Bodde

Studeren in een multiculturele stad als Rotterdam sluit aan bij de sociale relevantie van het curriculum en dit past bij mijn ambities.
Maite Osses Bodde
Alumna Bestuurskunde

Zes jaar geleden verhuisde ik van mijn prachtige geboorteland Chili naar Nederland, een land dat in de tussentijd mijn thuis is geworden. Al vanaf mijn kindertijd voelde ik een sterke morele en sociale verantwoordelijkheid voor de bescherming en promotie van mensenrechten. Dit verantwoordelijkheidsgevoel ligt ten grondslag aan mijn motivatie en is verder gevormd en aangescherpt sinds mijn eerste jaren in Nederland. Mijn weg naar de universiteit is wellicht wat gecompliceerder en anders dan bij andere studenten. Eenmaal in Nederland aangekomen moest ik eerst de taal leren, waarna ik de middelbare school kon afmaken aan de VAVO. Nu ben ik eerstejaars student Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit.

Mijn keuze voor Bestuurskunde is sterk gerelateerd aan mijn wil om bij te dragen aan een wereld waar mensen, ongeacht hun afkomst, een waardige levensstandaard kunnen hebben. Daarnaast vind ik het belangrijk dat mensenrechten op een eerlijke en consequente manier toegepast en gegarandeerd worden. De sociale relevantie van het curriculum van Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit past bij mijn ambities en accentueert de schoonheid van het studeren in een multiculturele stad als Rotterdam.

Het eerste jaar is opgedeeld in acht blokken, met elk blok een ander vak. Deze structuur zorgt ervoor dat studenten dieper in het materiaal kunnen duiken, wat het verschil maakt tussen echt een vak leren of studeren om een vak te halen. De actieve betrokkenheid van de docenten en tutoren in de verschillende blokken is prettig. Ik geloof dat dit programma, gecombineerd met mijn persoonlijke ervaringen, een goede fundering zal vormen waarop ik mijn toekomstige carrière zal bouwen!