Marjolijn van den Akker

In deze master word je zowel theoretisch als praktisch uitgedaagd met een sterke focus op diversiteit, waardoor je je ontwikkelt tot een volwaardig orthopedagoog.

Marjolijn van den Akker

Alumna Orthopedagogiek

Na mijn bachelor Pedagogische Wetenschappen heb ik besloten om de master Orthopedagogiek ook aan de Erasmus Universiteit Rotterdam te volgen. In de master Orthopedagogiek staat het zo veel mogelijk voorkomen en verhelpen van problematische opvoed- en onderwijssituaties centraal en dat spreekt me enorm aan. Na mijn afstuderen wil ik namelijk graag kwetsbare kinderen en jongeren ondersteunen wiens ontwikkeling en/of schoolloopbaan niet (vanzelf) goed verloopt.

In deze master word je tijdens de prettige kleinschalige onderwijsgroepen uitgedaagd met realistische casuïstiek. Daarbij is het fijn dat je niet alleen theoretische kennis opdoet, maar ook practica volgt waarin je de theorie direct kan toepassen. In het practicum ‘Diagnostische Vaardigheden’ oefen je bijvoorbeeld met het toepassen van je diagnostische kennis tijdens het schrijven van een casusverslag volgens het format dat de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) van je vereist wanneer je de basisaantekening diagnostiek zou willen behalen tijdens een klinische praktijkstage. Ik heb tot nu toe vooral geleerd dat diagnostiek en behandeling veel vragen van een orthopedagoog. Hierbij komt namelijk veel meer kijken dan het afnemen van testen en het volgen van protocollen.

De master Orthopedagogiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is de studie voor jou als je graag zowel actuele theoretische kennis als professionele vaardigheden wil verwerven die je nodig hebt om problematische opvoed- en onderwijssituaties zo goed mogelijk aan te pakken. Ook vind je het prettig om je te specialiseren in de brede orthopedagogiek en geen richting te hoeven kiezen, waardoor je in verschillende sectoren aan de slag kunt gaan. Bovendien heb je (veel) interesse in diversiteit. In deze Rotterdamse master is er namelijk veel aandacht voor de grootstedelijke context die gepaard gaat met superdiversiteit. Omdat we leven in een multiculturele samenleving die steeds diverser wordt, vormt het een groot pluspunt dat je leert om respectvol om te gaan met culturele verschillen. Kortom: deze master stoomt je klaar voor het werk als orthopedagoog van de toekomst!

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen