Melisa Ersoy

De opleiding bood mij de tools en de ruimte om de specifieke manieren waarop we leven, te bevragen.

Melisa Ersoy

Alumna sociologie

Momenteel ben ik een Engaging Public Issues student. Dit is een Sociologie Master aan de Erasmus Universiteit. Na het VWO ben ik begonnen aan de opleiding Rechtsgeleerdheid. Al vrij snel ontdekte ik dat de opleiding niet goed bij me paste. Ik leerde vooral waar mijn interesses wel lagen en heb uiteindelijk besloten Sociologie te studeren, zodat ik onderzoek kon leren doen naar maatschappelijk issues die me bezig hielden.

De opleiding bood mij de tools en de ruimte om de specifieke manieren waarop we leven, te bevragen. Je leert academisch te schrijven en interviews afnemen en past deze vaardigheden toe binnen onderzoeken die je zelf en soms samen met medestudenten uitvoert. Zo heb ik in het tweede jaar met medestudenten een kritische review geschreven over veganisme en de individualisering van milieuproblematiek.

Tijdens de opleiding kun je ook meteen je skills en opgedane kennis toepassen in de praktijk door stage te lopen in het tweede jaar. Mijn stage heb ik gedaan bij Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. Hier heb ik mogen meewerken aan een onderzoek door interviews af te nemen op verschillende plekken in Nederland. Ook ben ik op exchange geweest naar Rome, waar ik een leuke en leerzame tijd heb gehad.

Na mijn opleiding wil ik graag werken binnen het onderwijs. Ik ben nu studiekeuzeworkshop begeleider en vind dat erg leuk. Ik hoop het lesgeven te kunnen combineren met het doen van onderzoek naar issues omtrent racisme en ongelijkheid.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen