Prof. dr. Jasper Eshuis over samenwerking met Berkeley

We zijn van plan te onderzoeken hoe burgers omgaan met emoties rondom vastgoedontwikkelingen en wat dat betekent voor hun participatie in de planontwikkeling.

Prof. dr. Jasper Eshuis

Hoe reageren burgers op plannen rond stedelijke ontwikkeling en de bouw van nieuw vastgoed? En hoe kunnen overheden de emoties die daarmee gepaard het beste hanteren? Die vragen staan centraal in het onderzoek van bestuurskundige dr. Jasper Eshuis van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Eshuis gaat dit interdisciplinaire onderzoek van bestuurskundigen en psychologen in samenwerking met de University of Berkeley uitvoeren. Hij won een Timeless Grant van het Erasmus Trustfonds en start rond oktober zijn overzeese onderzoeksavontuur.

Emoties bij vastgoedontwikkelingen

‘Emoties spelen een ontzettend grote rol in onze democratie. Een voorbeeld van zulke emoties is de boosheid die bij burgers ontstond bij de plannen voor de bouw van een hoofdkantoor van Google in Berlijn. Die protesten leidden er uiteindelijk toe dat dit project niet doorging. Naast negatieve emoties kunnen vastgoedplannen juist ook enthousiasme teweegbrengen, bijvoorbeeld wanneer er plannen zijn om nieuwe huizen te bouwen. 

De overheid kiest er vooralsnog vaak voor om emoties van burgers te negeren of te onderdrukken. Uit eerder onderzoek is gebleken dat dit waarschijnlijk niet zo’n goede strategie is.

Een samenwerking op velerlei vlakken

We zijn van plan te onderzoeken hoe burgers omgaan met emoties rondom vastgoedontwikkelingen en wat dat betekent voor hun participatie in de planontwikkeling. We staan er niet alleen voor; het onderzoek is een samenwerking tussen University of California Berkeley en de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

Voor mij persoonlijk is dit een enorme kans om samen te werken met internationale toponderzoekers. Zowel in Berkeley als in Rotterdam gaan we via experimenten onderzoeken hoe mensen emoties over vastgoedplannen kunnen reguleren en wat dat betekent voor hun participatie in planvorming.

Met dit interdisciplinaire onderzoek dragen we tevens bij aan vitale steden, alleen al omdat we kennis vergroten over emoties en participatie rondom stedelijke ontwikkeling. Participatie is belangrijk voor de vitaliteit van steden en goede emotieregulering is direct gekoppeld aan het welbevinden van mensen.

Interdisciplinaire samenwerking

Uiteraard is de samenwerking met Berkeley interessant. Het Erasmus Trustfonds staat voor een vitale EUR en een samenwerking met zo’n topuniversiteit wordt dan ook erg gewaardeerd.

Afgezien van de internationale alliantie is dit onderzoek ook heel vernieuwend in wetenschappelijk opzicht. We gebruiken onderzoeksmethoden om emoties te meten die bij bestuurskunde nog nooit zijn gebruikt. Onze psychologen weten veel van emoties en emotieregulering, de bestuurskundigen daarentegen meer van burgerparticipatie. Vanuit psychologie zijn prof.dr. Marise Born (EUR) en dr. Iris Mauss (Berkeley) betrokken en vanuit Bestuurskunde (EUR) zullen prof.dr. Erik Hans Klijn, prof.dr. Jurian Edelenbos en ik het onderzoek leiden. Daarnaast betrekken we PhD-ers en twee bachelorstudenten van het Honoursprogramme bij ons onderzoek. Zo kunnen we met dit onderzoek jong talent inzetten, iets wat het Erasmus Trustfonds eveneens belangrijk vindt.'

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen