Testimonial Simone Pardoel

Deze master is een erg brede en goed georganiseerde opleiding, waarmee je wordt voorbereid op het toekomstige werk van een onderwijspsycholoog.

Simone Pardoel

Student Onderwijspsychologie: Leren en Presteren

Hoe leer je leren? Wat zou je eigenlijk moeten leren op school? Waarom is de persoon met de meeste kennis, niet altijd de beste docent? Waar komt het huidige onderwijssysteem vandaan?

Vanuit mijn bachelor Psychologie aan de Universiteit van Leiden ben ik doorgestroomd naar de master Onderwijspsychologie: Leren en Presteren aan de Erasmus Universiteit. Ik kreeg het idee met deze master persoonlijke groei te kunnen faciliteren en een steentje bij te kunnen dragen aan het onderwijs van de toekomst. Want hoe is het onderwijs nu? En vooral, hoe kan het beter?

Het beste aan deze master vind ik de interdisciplinaire aanpak. De master volg je tezamen met onderwijswetenschappen, waardoor er in discussies een mix is van studenten met een pabo, pedagogische wetenschappen en psychologie achtergrond. Schrik niet van de voertaal (Engels), dit leer je vanzelf. De combinatie van diverse Nederlandse en internationale studenten is juist erg waardevol. Deze aanpak maakt dat je integraal leert kijken naar het onderwijs. Daarbij is er veel ruimte voor structuur en specialisatie. Je werkt per 5 weken aan een onderwerp (innovatie, toetsing en culturele diversiteit) en krijgt daarin veel keuze om je te verdiepen in datgene wat jij interessant vindt. Docenten zijn hierin ook erg betrokken en dagen je uit om op zoek te gaan naar hoe en waarom dit zo zal werken in de praktijk. Ik heb gekozen de master af te sluiten met een praktijk- en onderzoeksstage om meer praktijkervaring te krijgen. Dit was erg waardevol omdat ik hierin heb gezien hoe veelomvattend de master inhoudelijk is en wat ik van het werkveld kan verwachten.

Kortom: deze master is een erg brede en goed georganiseerde opleiding, waarmee je wordt voorbereid op het toekomstige werk van een onderwijspsycholoog. Waar de bachelor vooral gericht was op individuele processen, focust de master zich op het grotere geheel. Het kijkt bijvoorbeeld naar methoden om leerprocessen te optimaliseren, theorieën over specifieke problemen en optimalisering van leerrendement. Wanneer je dus geïnteresseerd bent in het hoe en wat rondom het onderwijs, raad ik je deze master zeker aan!

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen