Wajid Hassan

De master is voor mij een uitstekende mogelijkheid gebleken om mijn financieel-juridische kennis te verbreden en te verdiepen.
Wajid Hassan
Alumnus

"De turbulente ontwikkelingen in de afgelopen jaren op de financiële markten hadden mijn interesse gewekt om meer te weten te komen over de verantwoording en het toezicht op financiële markten. Daarom had ik gekozen voor de master Financieel recht. De master is voor mij een uitstekende mogelijkheid gebleken om mijn financieel-juridische kennis te verbreden en te verdiepen. Door het interdisciplinaire karakter van de opleiding heb ik bovendien geleerd om vraagstukken vanuit bedrijfseconomisch perspectief te benaderen. Zo heb ik in één jaar tijd verschillende economische theorieën mogen bestuderen en is onder meer de Wet op het financieel toezicht uitvoerig aan bod gekomen. Daarnaast heb ik geleerd zelfstandig en kritisch wetenschappelijk onderzoek te verrichten en de resultaten hiervan op een heldere wijze te presenteren. Ik heb de master Financieel recht dan ook als een uitdagend en uniek onderwijsprogramma ervaren."