Collectiebeleid

Collectieprofiel

De Universiteitsbibliotheek van de EUR* is een typische gamma-bibliotheek. Wat ooit begon als een verzameling materiaal over de economische sector van de samenleving, is uitgegroeid tot een collectie over alle processen in een samenleving:

 • hoe voorzien we in ons onderhoud: economie
 • hoe gaan we met elkaar om: sociale wetenschappen
 • wat spreken we met elkaar af (van internationaal tot binnenshuis): rechtswetenschap
 • hoe verbeteren we deze processen: bestuurs- en bedrijfskunde

De samenhang tussen deze aspecten wordt versterkt door nadruk op theoretische verdieping (filosofie), onderzoekstechniek, onderwijsmethoden en de praktijk in het verleden.

* Het collectievormingsprofiel van de Medische Bibliotheek van de EUR is hier  buiten beschouwing gebleven.

Vakgebieden

De Universiteitsbibliotheek heeft collecties op de volgende vakgebieden:

 • Bedrijfskunde
 • Beleid en management van de gezondheidszorg
 • Economie
 • Europese integratie
 • Filosofie
 • Geschiedenis
 • Kunst en cultuur
 • Communicatie
 • Rechten
 • Sociale wetenschappen
 • Statistieken

Aanschafbeleid

De Universiteitsbibliotheek van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een collectie van ruim 1.100.000 banden, 345.000 e-books, 70.000 (online) tijdschriftabonnementen en licenties voor meer dan 340 online databanken (digitale bronnen).

Uitgangspunt voor het aanschafbeleid is de wetenschappelijke relevantie voor de eigen instelling, in concreto de onderzoeksactiviteiten en onderwijsprogramma's binnen de faculteiten. Daarnaast speelt landelijke afstemming tussen universiteits- en andere bibliotheken een rol.