Afgeronde onderzoeken

Op deze webpagina vindt u de resultaten en conclusies van de gehouden enquêtes. U vindt hier ook de acties die de UB, naar aanleiding van de uitkomsten, gaat ondernemen.

Gebruikersonderzoek studiezalen (april - mei 2010)

Uit een extern uitgevoerd klanttevredenheidsonderzoek bleek dat veel gebruikers niet tevreden zijn over de kwaliteit van de studiezalen. De UB vond het belangrijk om de precieze redenen achter deze ontevredenheid in kaart te brengen. In aanvulling op het extern onderzoek is de UB een eigen onderzoek gestart. Onder de bezoekers van de studiezalen is in de periode van eind april tot half mei 2010 een papieren enquête verspreid. Hierin kwamen zaken aan bod als huisregels, stiltehandhaving en studieplekken.

Hier vindt u de resultaten en conclusies van het onderzoek.


Gebruikersonderzoek mobiele website (december 2010)

Hier vindt u de resultaten en conclusies van het onderzoek.

Gebruikersonderzoek sEURch (juli 2011)

Hier vindt u de resultaten en conclusies van het onderzoek.

Gebruikersonderzoek website Universiteitsbibliotheek (juni 2013)

Het projectteam analyseert de onderzoeksdata op dit moment. De resultaten en conclusies volgen zo spoedig mogelijk.

Maandag, 11 september 2017, 14:00

Workshop RefWorks

RSS