Niels van Saase MSc

Junior onderzoeker haveneconomie

E-mailadres
vansaase@ese.eur.nl
Telefoonnummer
+31(0)10 408 1556
Room
Woudestein, T-Building, Kamer T19-23
Spatie
Mandeville Building

Biografie

Niels van Saase, MSc. is junior onderzoeker Haveneconomie bij Erasmus UPT. Niels richt zich voornamelijk op twee soorten onderzoek in een haven- en maritieme context:

 • Economische impact en monitoring studies
 • Achterlandbereikbaarheidsstudies

 Expertise

Niels richt zich voornamelijk op economische impact & monitoring studies en achterlandbereikbaarheid-vraagstukken. De studies die Niels uitvoert hebben vaak een kwantitatief karakter en het is zijn kracht om cijfers om te zetten in beleid - en/of strategie advies. Voorbeelden van onderzoeksvragen die Niels kan beantwoorden zijn de volgende: wat is de economische impact van mijn haven, gemeten in aantal werkzame personen, gecreëerde toegevoegde en aantal gevestigde bedrijven. Wat zijn consequenties van knelpunten in het achterland, wat is de economische impact van deze knelpunten op verschillende sectoren en de maatschappij? Is er sprake van een gelijk speelveld tussen Europese zeehavens? Op welke vlakken is havensamenwerking gewenst en op welke vlakken juist niet? Dit zijn slechts enkele vragen die Niels kan beantwoorden. Bij zijn vorige werkgever, Tata Steel, heeft Niels tijdens zijn studieperiode ervaring opgedaan in de scheepvaartsector.

Onderzoeksinteresse

 • Haven en maritieme economie
 • Maritiem transport en logistiek

Academisch onderwijs

Niels geeft colleges en begeleid studenten op bachelor en masterniveau. Hij begeleidt studenten tijdens het schrijven van hun scriptie en geeft onderwijs op het terrein van haveneconomie.

  Recente onderzoeksprojecten (selectie)

  De impact van Market-Based-Measures op de Nederlandse en Europese scheepvaartsector (2020): Dit onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat de gevolgen van Market Based Measures zouden zijn voor de scheepvaartsector, waarbij de maatregelen gerelateerd zijn aan Co2 emissies. Doelgroep waren leden van de Europese commissie die input behoefde op dit onderwerp om een standpunt te vormen richting het ontwerp van de EU-Green deal.

  Cybersecurity in de maritieme sector (2020-ongoing): Dit onderzoek had als doel om de impact van cybercrime op de maritieme sector in kaart te brengen. Allereerst door het structureren van de maritieme sector (stakeholders, infrastructuur, assets). Ten tweede door de uitwerking van een aantal cyberbedreiging-scenario`s en de impact op maritieme ketens.

  Economische impact van laagwater in de Rijn (2019): Dit onderzoek had als doel om de economische en financiële impact van de laagwaterperiode in 2018 in kaart te brengen voor verladers, de binnenvaartsector en de bredere maatschappij.

  Level playing field (2019): Dit onderzoek onderzocht of er een gelijk speelveld heerst tussen Noordwest Europese zeehavens. Is er een gelijk speelveld of bestaan er kansen en wetgeving voor bepaalde havens waardoor een ongelijk speelveld ontstaat?

  Havenmonitor (in uitvoering, 2018, 2017): De studie heeft als doel om de economische betekenis van zeehavens in kaart te brengen voor Nederland. Een aantal facetten worden onderzocht: directe en indirecte werkgelegenheid, toegevoegde waarde creatie en bedrijfsvestigingen gecombineerd met investeringen.

  Havensamenwerking (2019): Dit onderzoek had als doel om in kaart te brengen op welke vlakken er samenwerking tussen havens plaatsvindt. Op welke vlakken is havensamenwerking haalbaar en wenselijk, en op welke vlakken juist niet?

  Strategische Monitor Moerdijk (2019): Dit onderzoek had als doel een strategische monitor te creëren die inzicht geeft in de realisatie van strategische doelen, gelinkt aan de 3 P`s (People, Planet, Profit).

  DPW Enable Trade (2019-ongoing): Binnen dit project worden terminal managers opgeleid op het gebied van trends en ontwikkelingen binnen havens en logistieke ketens, welke een directe impact hebben op hun Terminal Business. Binnen het project is een E-learning module ontwikkeld en er worden hiernaast F2F courses georganiseerd op locatie in verschillende continenten.