Susan Vermeulen MSc

Van data naar inzicht
Rotterdam Maritime City

Onderzoeker Stedelijke Economie en Transporteconomie

E-mailadres
s.j.vermeulen@ese.eur.nl
Telefoonnummer
+31 (010) 40 82464
Kamer
Woudestein, T-Gebouw, Kamer T19-29
Ruimte
Mandeville Building

Biografie

Susan Vermeulen is onderzoeker bij Erasmus UPT. Zij heeft zich gespecialiseerd in (ruimtelijke) data-analyse, GIS en het ontwerpen van enquêtes. In haar onderzoek probeert Susan op innovatieve manieren data te combineren en om nieuwe inzichten te creëren in stedelijke en transport gerelateerde projecten.

Van data naar inzicht

In de laatste jaren, Susan heeft gewerkt op verschillende projecten met grootschalige data-analyse. In de projecten Rotterdams Talent & Thuishaven voor Talent heeft Susan scraping en tekstanalyse ingezet om de huidige vaardigheden die nodig zijn in de Rotterdamse arbeidsmarkt in kaart te brengen. Voor de projecten, Short term rental house prices in Amsterdam en H2020 SMARTDEST, heeft zij verschillende databronnen bij elkaar gebracht om nieuwe indicatoren samen te stellen en kaarten te maken.

Naast het gebruiken van bestaande data, ontwerpt Susan enquêtes om nieuwe informatie te verzamelen. Dit heeft ze toegepast in de Mobiliteitschallenge Hoogkwartier, Rotterdams Talent, RTHA Benchmark analysis. Susan zorgt ervoor dat de juiste vragen worden gesteld en de enquête goed is ontworpen.  

Onderzoeksinteresse

 • Duurzaam vervoer
 • Stadslogistiek
 • Stedelijke & regionale economie
 • Mobiliteit
 • Parkeren
 • Toerisme

Methodologische expertise

 • GIS analyse
 • Combineren van databronnen
 • Webscraping
 • Enquêtes opstellen

Onderwijs

Susan geeft les en begeleid studenten met hun scriptie op bachelor en masterniveau. Ze is als docent betrokken bij de volgende vakken:

 • Advanced Empirical Methods (ESE)
 • Premaster (MCD)
 • Research & Design Methods (MCD)

  Een selectie van de recente projecten van Susan Vermeulen

  Beschrijving: Het doel van dit project is om inzicht te krijgen in het gedrag van automobilisten in Nederland aan de hand van parkeertransacties van consumenten van Parkmobile. De uitkomsten bevatten kaarten, beschrijvende statistieken en simpele berekeningen die dienen voor een uitgebreid overzicht van parkeergedrag in verschillende Nederlandse steden.

  Status: Actief project
  Looptijd: 2020 - 2021
  Opdrachtgever: Parkmobile

  Beschrijving: SMARTDEST is een H2020 project met als doel om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor sociale belangenverstrengelingen en externaliteiten die worden veroorzaakt door toerisme in steden. De rol van UPT binnen dit project is het in kaart brengen van historische trends en het combineren van data om nieuwe inzichten te krijgen in de externaliteiten die worden veroorzaakt door toerisme.

  Status: Actief project
  Looptijd: 2020-...
  Opdrachtgever: EU-funded H2020 Research Project

  Beschrijving: POTEnT (Public Organisation Transform Energy Transition) richt zicht op een belangrijke uitdaging voor Europese steden en regio’s: hoe kan er meer CO2 reductie worden behaald door het benutten van het potentieel van directe en lokale optredens van burgers en gemeenschappen. Onze focus ligt op het stimuleren van het interregionaal leren van de partners.  

  Status: Actief project
  Looptijd: 2019-...
  Opdrachtgever: EU-funded INTERREG Project

  Beschrijving: RESOLVE richt zich op twee uitdagingen in Europese steden: de afnemende retail sector en de noodzaak om meer CO2 uitstoot te verminderen. Steden bedachten interventies om de bewoners duurzamer naar de binnenstad te laten reizen. Onze focus lag op het monitoren van de voortgang van de projecten. Wij hebben voornamelijk de enquêtes ontwikkeld en geanalyseerd.

  Status: Afgerond project
  Looptijd: 2016 - 2020
  Opdrachtgever: EU-funded INTERREG Project

  Beschrijving: Een mobiliteitsexperiment waar 90 bewoners gebruik maakten van deelmobiliteit voor 2 maanden. UPT heeft twee maanden hun gedrag en hun houding naar deelmobiliteit gemonitord. Resultaten duiden dat de houding naar auto’s niet veranderde over tijd en dat er veel opstartproblemen waren bij gebruik van de deelmobiliteit die moeten worden opgelost door het ontwikkeling van goed beleid.

  Status: Afgerond project
  Looptijd: 2019
  Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam

  Beschrijving: Talentprofielen onderzocht de toekomstige vaardigen die nodig zijn voor de stad Rotterdam en specifiek de maritieme sector. Dit project was een combinatie van onderzoeksmethoden, waaronder tekstanalyse op vacatures, enquêtes en interviews. Het rapport identificeert meerdere talentprofielen en de kansen voor de Gemeente Rotterdam om de toekomstige vaardigheden te verbeteren, waaronder integreren van verschillende initiatieven, meer soft skills in wetenschappelijke opleidingen en een leven lang leren houding.

  Status: Afgerond project
  Duur: 2019
  Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam

  Beschrijving: Deze studie heeft de impact onderzocht van de groei van korte-termijn huurservices in Amsterdam. Het doel was om een link te onderzoeken tussen de opkomst van AirBnB’s en de betaalbaarheid van woningen uitgedrukt in huizenprijzen en de ontwikkeling van kwaliteit van leven. Resultaten laten een complexe dynamiek zien tussen STR en de stad. Enerzijds, in sommige gebieden is de aanwezigheid van STR statistisch gecorreleerd met hogere huizenprijzen en hoge kwaliteit van leven, terwijl in andere gebieden een tegenovergesteld fenomeen plaats vindt. Het kan daarom niet gesteld worden dat STRs een specifieke relatie hebben met de stad, maar dat het zich op verschillende manieren kan manifesteren.

  Status: Afgerond project
  Duur: 2019
  Opdrachtgever: Europese Commissie

  Vergelijk @count opleiding

  • @title

   • Tijdsduur: @duration
  Vergelijk opleidingen