Jeroen van Haaren

Onderzoeker Stedelijke Economie en Vastgoed

E-mailadres
vanhaaren@ese.eur.nl
Telefoon
+31(0)10 408 2429
Kamer
H16-17
Ruimte
Tinbergen building | Building

Biografie

Jeroen van Haaren is stedelijk econoom en gespecialiseerd in kwantitatieve ruimtelijke analyse van onder meer arbeidsmarkten, woning- en kantorenmarkten en stedelijke voorzieningen. Jeroen combineert in zijn onderzoek grote databases (big-data) met ruimtelijke modellen (GIS). Hierbij combineert hij database koppelingen met programmeren en visualiseren. Het combineren van open- en gesloten data leidt hierbij vaak tot het gebruiken van tot dusver onbekende data en vernieuwende inzichten. Jeroen voert regelmatig contractonderzoek uit voor verschillende publieke en private partijen. Dit contractonderzoek biedt hem tevens de mogelijkheid om een promotieonderzoek te doen naar het effect van stedelijke voorzieningen op de prijs van bestaande koopwoningen. 

Jeroen heeft na zijn studie ‘Urban Port and Transport Economics’ aan Erasmus Universiteit Rotterdam kwalitatief onderzoek gedaan in tientallen Europese steden, op uiteenlopende thema’s: van kennislocatie ontwikkeling tot duurzaam transport. Hij is van 2009 tot 2016 als opleidingsmanager namens Erasmus Universiteit Rotterdam onderdeel geweest van het management team van de post-initiële opleiding ‘Master City Developer’. In dit team vertegenwoordigde hij Erasmus Universiteit Rotterdam in een samenwerkingsverband met TU Delft en Stadsontwikkeling Rotterdam en was hij onder meer verantwoordelijk voor de dossiers accreditatie, financiën, organisatie en marketing. Jeroen is als docent verantwoordelijk voor mastervakken op het terrein van ruimtelijke statistiek, vastgoedeconomie en investeren en financieren van vastgoed. Daarnaast geeft Jeroen regelmatig gastcollege. 

 

Onderzoeksinteresse

  • Big-data analytics
  • Geografische economische analyse (GIS)
  • Arbeidsmarkten
  • Stedelijke voorzieningen
  • Woningmarktonderzoek
  • Commercieel vastgoed

Recente onderzoeksprojecten

2017 – Doorontwikkeling Agenda Kenniseconomie

Onderzoeks- en adviesproject door Frank van Oort en Jeroen van Haaren ten behoeve van de doorontwikkeling van de agenda kenniseconomie van Gemeente Den Haag. Jeroen heeft binnen dit project bottom-up in kaart gebracht welke bedrijvigheid in Den Haag is gevestigd, in welke sectoren veel bedrijven starten, in welke mate bedrijven groeien, overleven en opgeheven worden. 

2017 – Circulaire Economie: onderzoek naar werkgelegenheid in circulaire bedrijven in Nederland

Onderzoek in opdracht van EHERO i.s.m. Circle Economy naar de omvang, samenstelling en ruimtelijke spreiding van circulaire werkgelegenheid. De opdracht betreft een ruimtelijke analyse met kaartmateriaal en zwaartekrachtmodellen van circulaire werkgelegenheid in Nederland. Deze bijdrage maakt onderdeel uit van breder onderzoek uitgevoerd door Martijn Burger, Frank van Oort, Spyridon Stavropoulos en Jeroen van Haaren.

2017 – Analyse Foodcluster Rotterdam: onderzoek naar de samenstelling en vestiging van de voedingsmiddelen sector in de Rotterdamse Regio Onderzoek in opdracht van RSM en Gemeente Rotterdam naar de omvang, samenstelling en ruimtelijke spreiding van bedrijven actief in de keten van de voedingsmiddelen sector. Deze opdracht betreft het in kaart brengen van de ruimtelijke spreiding en concentratie van de verschillende ketens in deze sector. Hierbij gaat speciale aandacht uit naar dynamiek in de vorm van groei en krimp van werkgelegenheid en startende bedrijven en opheffingen.

2017 -    Economische Verkenningen Rotterdam: Essay ‘Next Economy, Next City’. Essay geschreven door Frank van Oort en Jeroen van Haaren in het kader van de Economische Verkenningen Rotterdam 2017. Ter ondersteuning van dit essay is een ruimtelijke analyse uitgevoerd naar bedrijfsvestigingen in kennisintensieve bedrijvigheid en industrie in Rotterdam. Hierbij gaat aandacht uit naar vestigingslocatie, werkgelegenheid, colocatie, starters, opheffingen en zzp-bedrijven. Daarnaast zijn stedelijke voorzieningen passend bij de ‘Next Economy’ in kaart gebracht, alsmede het aanbod op de woningmarkt voor hoogopgeleiden.

2016 – Branding Brabant: Doorontwikkeling van het brand ‘Brabant’ Strategische advisering van de Provincie Noord-Brabant op de verdere ontwikkeling van de branding activiteiten en strategie van de provincie. Deze opdracht is uitgevoerd door Erik Braun en Jeroen van Haaren. In dit onderzoek zijn op basis van een 40-tal interviews toekomstperspectieven geschetst voor het merk ‘Brabant’.

2016 – Validatie Taxatiemodellen: Colliers International Consultants (Update 2016). Update van het in 2015 uitgevoerde onderzoek naar de taxatiemodellen voor woningen en commercieel vastgoed gebruikt door Colliers International Consultants. Dit onderzoek bestaat uit het uitbrengen van een advies ten aanzien van de mathematische consistentie en marktconformiteit van de gehanteerde modellen.

2015 –Woningwaarde in Rotterdam – Onderzoek naar duurzame waarde sturing in Rotterdamse buurten Onderzoek naar waarde bepalende omgevingsfactoren in Rotterdamse buurten. Dit onderzoek bestaat uit het modelleren van woningwaarde met multilevel hedonische prijsvormingsmodellen en het schetsen van mogelijkheden om waarde te beïnvloeden.

Onderwijs

Jeroen is als verantwoordelijk docent betrokken bij de volgende vakken:

  • Urban Economics and Real Estate (Masterspecialisatie Urban, Port and Transport Economics)
  • Quantitative Spatial Analysis (Masterspecialisatie Urban, Port and Transport Economics)
  • Urban Investment and Finance (Master City Developer)
  • Premaster (Master City Developer)

Daarnaast geeft Jeroen verschillende (gast)colleges binnen voorgenoemde opleidingen en binnen verschillende andere opleidingen.

Publicaties

Klik hier voor een publicatieoverzicht.