Transport en mobiliteit

De wereld van Transport en Mobiliteit staat voor grote veranderingen en uitdagingen. Bereikbaarheid en bereikbaar zijn, duurzaamheid en transport, parkeren en mobiliteit. Het zijn allemaal thema’s waarin de experts van Erasmus UPT wetenschappelijk onderbouwde oplossingen bieden.


Vragen die wij onderzoeken en beantwoorden
• Hoe houden we onze steden bereikbaar terwijl we tegelijkertijd de noodzakelijke transitie naar duurzame mobiliteit maken?
• Welke rol kan parkeerbeleid in binnensteden, bij bedrijven en bij luchthavens spelen?
• Welke kansen bestaan er voor stadslogistiek?
• Hoe kunnen we de luchtvaartsector versterken en verduurzamen?
• In hoeverre kunnen bedrijven en overheden eigenlijk sturen op het gedrag van passagiers en transportprofessionals?


Multidisciplinaire benadering
Op deze en andere thema’s bieden de experts van Erasmus UPT antwoorden op basis van fundamenteel onderzoek en praktijkervaring. Werkend vanuit een multidisciplinaire benadering zoeken zij de raakvlakken tussen mobiliteit, vastgoed, retail en energietransitie. Zo maken zij complexe afwegingen inzichtelijk, en bieden zij bestuurders, ondernemers en belanghebbenden evidence-based oplossingen.

Wilt u weten wat Erasmus UPT voor u kan betekenen? Bel nu en plan uw afspraak in.