Real Estate Services

Unitmanager: Geert Gerritse

Afdelingen:

Service Management

Deze afdeling heeft als hoofdtaak de dienstverleningsketens te organiseren. Dat houdt in dat er een visie per dienst is naar de toekomst toe en tevens dat de kwaliteit en de kwantiteit van de diensten ingeregeld worden in samenspraak met de klanten en via afspraken met de andere leveranciers in de keten (zowel intern als extern). Uiteraard moet het beleid naast dienst overkoepelend ook samenhangend worden ingevuld. Beleidsondersteuning vindt ook plaats vanuit deze afdeling. Daarnaast worden afdeling-/unit overstijgende projecten die de dienstverlening ten goede komen geleid vanuit deze afdeling. De coördinatie op gebied van duurzaamheid en veiligheid is eveneens een taak van deze afdeling.

Contactpersoon: Geert Gerritse


Planning

Sturing door dienstmanagement is alleen mogelijk als er goed inzicht is in (en goede sturing op) beschikbare ruimte en de benutting en bezetting daarvan. Dat geldt voor alle ruimtetypen die er zijn, van onderwijsruimte tot parkeergarage. De afdeling ruimteplanning heeft tot doel dit zowel op korte termijn als op lange termijn inzichtelijk te krijgen en houden. Daarnaast stuurt de afdeling Planning (kort cyclisch & binnen de kaders die vanuit Dienstverleningsmanagement in samenspraak met klanten zijn of worden ontwikkeld) op een optimale benutting/bezetting van bestaande ruimtes en maakt daarover afspraken met klanten. Tevens heeft de afdeling een regiefunctie richting andere betrokken afdelingen van vooral RES, FS en ITS om dat gebruik van de ruimtes te faciliteren. Dat gebruik zal zich vooral toespitsen op onderwijs en evenementen. Maar daarnaast ook voor andere typen, zoals kantoor- en vergaderruimtes e.d. Ook de contractering van gebruikers buiten de EUR wordt uitgevoerd door de afdeling Ruimteplanning.

Contactpersoon: Bas van Rijthoven


Maintenance & Projects

Vanuit deze afdeling vindt de regie over het technisch beheer plaats. Het technisch beheer omvat het gebouw gebonden beheer, met name installatietechnisch en met betrekking tot het gebouw zelf (de stenen). Deze afdeling werkt nauw samen met Facilitair Beheer, dat onderdeel is van de unit Facility Services. Het beheer zelf wordt in een nieuwe aanbesteding integraal op resultaat uitbesteed. Contactmanagement naar de partij aan wie beheer is uitbesteed vindt ook plaats in deze afdeling. Daarnaast omvat deze afdeling de projectleiders voor nieuw- en verbouwprojecten. De EUR is qua gebouwdynamiek sterk in beweging. Nu nog met CiO2, straks met CiO3. Die dynamiek blijft in ieder geval zo tot 2020.

Contactpersoon: Cock Michels