2 (5-jarige) PhD posities in het departement Law & Tax

Plaatsingsdatum
maandag 22 mei 2023
Sluitingsdatum
zondag 25 jun 2023
Functietype
PhD
Organisatieonderdeel
Erasmus School of Law (ESL)
Salaris
€ 2.541 - € 3.247
Omvang
0,8 fte - 1 fte

Introductie

Gedreven door haar ambitie om haar positie als toonaangevend onderzoeksinstituut in Europa uit te breiden, is Erasmus School of Law op zoek naar promovendi (5-jarig traject), met 20% onderwijstaken.

Functie-omschrijving

Het departement Law & Tax bestaat uit een enthousiaste groep onderzoekers en docenten binnen Erasmus School of Law. Het fiscale recht is een relevant en dynamisch vakgebied dat verweven is met maatschappelijke ontwikkelingen. Belastingheffing gaat over de financiering van onze veranderende samenleving. De thematiek raakt op natuurlijke wijze aan uiteenlopende maatschappelijk vraagstukken en diverse academische disciplines. Het onderzoek binnen het departement richt zich op de fiscaal-juridische discipline en de rol van belastingen in de samenleving als financierings- en sturingsinstrument en beweegt en ontwikkelt zich in lijn met de onderzoeksvisies van Erasmus School of Law. Het onderzoek is niet alleen fiscaaltechnisch maar ziet ook het belastingrecht in zijn maatschappelijke context. De onderzoekers zoeken bij hun onderzoeksactiviteiten een brede samenwerking, zowel binnen als buiten de muren van Erasmus School of Law – ook over de grenzen van het departement heen – en de EUR. We onderzoeken samen. Het onderzoek is nauw verweven met het onderwijs in de fiscale bachelor en master en de bachelor rechtsgeleerdheid.

Het departement kent de volgende focusgebieden:

1. Doorwerking Unierecht en internationaal (belasting)recht;

2. Fiscaliteit en duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals);

3. Lokale belastingheffing;

4. Belastingen als cultuur-, sport- en filantropiebeleidsinstrument.

Project 1: Wereldwijde mobiliteit

Deze positie staat open voor onderzoeksprojecten op het gebied van global mobility die zich primair richten op belastingen en sociale zekerheid en omvat het analyseren en begrijpen van de verschillende belasting- en socialezekerheidsregelingen en implicaties voor natuurlijke personen die in verschillende (EU-)landen actief zijn. Het project legt daarom de nadruk op nationale belastingstelsels door het onderzoeken en vergelijken van de belastingstelsels van verschillende (EU-)landen, met inbegrip van hun inkomstenbelastingtarieven, aftrekposten, credits en vrijstellingen. Dit onderzoeksproject omvat ook de relatie tussen nationale belastingstelsels en belastingverdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing door onder andere de voorwaarden van belastingverdragen  tussen (EU-)landen te onderzoeken. Deze belastingverdragen zijn bedoeld om te voorkomen dat natuurlijke personen meer dan eens worden belast en zijn daarom cruciaal voor het bepalen van hun belastingverplichtingen. Het onderzoeksproject inzake global mobility heeft ook betrekking op de wisselwerking tussen nationale belastingstelsels en verdragen ter voorkoming van dubbele belasting enerzijds en socialezekerheidsstelsels voor personen die in verschillende (EU-)landen actief zijn anderzijds, door onderzoek te doen naar de socialezekerheidsstelsels in verschillende landen, met inbegrip van premiebetalingen, uitkeringen en criteria om daarvoor in aanmerking te komen. Inzicht in deze verschillende stelsels draagt bij tot een beter begrip van de gevolgen voor de belastingplicht en de sociale zekerheid aspecten van natuurlijke personen die in het buitenland werken. Het onderzoek naar deze samenhangende onderwerpen heeft tot doel inzichten en richtingen te verschaffen aan individuen en beleidsmakers die betrokken zijn bij grensoverschrijdende mobiliteit om te navigeren door het landschap van belasting- en socialezekerheidsregelingen in verschillende jurisdicties en mogelijke oplossingen te verkennen voor problemen waarmee mobiele individuen te maken krijgen.

Affiniteit met arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht en Europees en internationaal (belasting)recht is vereist.

Voorgesteld begeleidingsteam: Dr. Erik Ros, Prof. Maarten de Wilde, supervisor vanuit arbeids- en/of sociaal zekerheidsrecht.

Onderwijs (in het Nederlands): inkomstenbelasting/loonbelasting, internationaal belastingrecht, Europees belastingrecht.

Project 2: Wereldwijde vennootschapsbelasting

Deze positie staat open voor projecten die zich richten op de ontwikkelingen in het internationale en/of EU belastingrecht, zoals Pillar 2 of het bestrijden van misbruik in het EU belastingrecht, en de gevolgen daarvan analyseren voor de Nederlandse Wet Vpb 1969. De interactie met andere disciplines, zoals tax accounting of vennootschapsrecht, kan deel uitmaken van het project, evenals rechtsvergelijkend onderzoek, waarbij de vennootschapsbelastingstelsels van andere landen worden onderzocht en de relevantie daarvan voor de Wet Vpb 1969 wordt geanalyseerd, met als doel tekortkomingen en verbeteringen van de Nederlandse Vpb vast te stellen. Ingediende voorstellen kunnen betrekking hebben op een van de bovengenoemde gebieden, maar ook op andere gebieden mits zij ingaan op de invloed van recente ontwikkelingen op het gebied van de vennootschapsbelasting op de Wet Vpb 1969 en grensoverschrijdende elementen bevatten.

Affiniteit met vennootschapsbelasting, internationaal en Europees belastingrecht en vennootschapsrecht is vereist.

Voorgesteld begeleidingsteam: Dr. Eva Boomsluiter, Prof. Reinout Kok, Prof. Maarten de Wilde

Onderwijs (in het Nederlands): vennootschapsbelasting, winst, internationaal en Europees belastingrecht.

Functie-eisen

We zijn op zoek naar kandidaten die:

  • in het bezit zijn van een masterdiploma in fiscaal recht en/of fiscale economie
  • wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden kunnen laten zien,
  • beschikken over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Engels (vereisten: zie sollicitatieformulier) en in het Nederlands.

Huidige masterstudenten worden uitgenodigd om te solliciteren. Aanstelling is echter alleen mogelijk als het masterdiploma vóór de start van het arbeidscontract is behaald. Je kunt solliciteren zonder bewijs van het behalen van je masterdiploma, maar houd er rekening mee dat het bewijs van een masterdiploma een formele eis voor tewerkstelling is en ten minste 3 weken voor de startdatum van het arbeidscontract moet worden geleverd.

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO NU.

De functie start met een tijdelijk dienstverband voor 18 maanden. Deze periode bestaat uit een onderwijsprogramma, aangeboden door Erasmus Graduate School of Law, en individueel onderzoek en er is een evaluatie van de voortgang van het onderzoek na een jaar. Bij een positieve evaluatie wordt het contract verlengd. In de resterende periode van 42 maanden richten promovendi zich naast de onderwijstaken op hun onderzoek en de voltooiing van hun proefschrift. In beide fasen wordt gestructureerde begeleiding geboden door de promotoren en een doctoraatscommissie bestaande uit senior onderzoekers en een van de PhD-coördinatoren van Erasmus Graduate School of Law. Iedere promovendus wordt begeleid door twee of drie (co-)promotoren.

De startdatum van deze functie is tussen 1 oktober 2023 en 1 januari 2024, en de functie heeft als standplaats Campus Woudestein - Rotterdam, het departement Law & Tax, Erasmus School of Law (ESL). De functie heeft een omvang van 0,8 fte - 1 fte. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 2.541 en € 3.247 bruto per maand (P), conform de CAO-NU. Daarnaast bieden we je onder andere 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden we gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners, korting op onze collectieve ziektekostenverzekering, en een persoonlijk carrièrebudget. Ook kan je als medewerker gebruikmaken van EUR-faciliteiten zoals de Universiteitsbibliotheek en krijg je korting op een abonnement bij het Erasmus sportcentrum.

Erasmus Universiteit Rotterdam biedt een Dual Career Program (DCP) aan om de partners van nieuw wetenschappelijk personeel te helpen bij het vinden van werk in Nederland. Het programma wordt aangeboden in nauwe samenwerking met de nabijgelegen universiteiten van Delft en Leiden.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter.  We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Faculteit / Instituut / Dienst

Aan Erasmus School of Law studeren ruim 5.000 studenten en werken circa 500 medewerkers. Erasmus School of Law verzorgt de Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie, waarbij het onderwijs is gericht op ‘active academic learning’. De Bachelorfase kenmerkt zich door probleemgestuurd leren (PGL). Studenten kunnen daarna kiezen uit vijftien masteropleidingen. Voor de student die meer wil, is er onder andere het mr.drs.- programma, de dubbelstudie van rechtsgeleerdheid en economie en de dubbestudie rechtsgeleerdheid en bedrijfskunde. Na de masteropleiding verzorgt Erasmus School of Law postdoctoraal onderwijs.

Bij Erasmus School of Law geldt dat het fundamentele uitgangspunt van wetenschappelijk onderzoek is dat recht niet kan worden beschouwd in volledige isolatie of als doel op zich. Het is ingebed in een economische en sociale context die het recht vormt. Tegelijkertijd vormt recht de samenleving en definieert het economische relaties. In lijn met deze visie, is de missie van Erasmus School of Law om innovatief onderzoek naar de functie van het recht in zijn economische en sociale context uit te voeren. Het overkoepelende thema van Erasmus School of Law is dan ook ‘Where law meets business’: het gaat bij Erasmus School of Law om het samenspel tussen recht, praktijk en maatschappij. Zowel het onderzoek als het onderwijs van Erasmus School of Law is sterk sociaal en zakelijk georiënteerd. Erasmus School of Law zet zich in voor het bevorderen van internationaal en interdisciplinair onderzoek, zoals blijkt uit haar deelname aan verschillende internationale onderzoeksamenwerkingen.

Additionele informatie

Meer informatie over Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus School of Law en Erasmus Graduate School of Law is te vinden op de website.

Solliciteren

Deadline eerste fase: 21 juni 2023

De sollicitatieprocedure verloopt in twee fasen. Voor de eerste fase worden de kandidaten verzocht een reeks documenten in te dienen (in het Engels):

  • het sollicitatieformulier met een kort onderzoeksidee (max 250 woorden), in 1 document
  • een motivatiebrief,
  • een CV (max 2 pagina’s),
  • een kopie van het masterdiploma en cijferlijsten

Het formulier en meer informatie zijn te vinden op de EGSL-website. Graag indienen via het sollicitatieportal van de Erasmus Universiteit.

Vermeld in uw sollicitatieformulier het referentienummer van de specifieke functie waarvoor u solliciteert. Het is mogelijk om voor meerdere functies te solliciteren (maximaal 2). Dien in dat geval twee afzonderlijke sollicitaties in (inclusief alle gevraagde bijlagen).

Tweede fase: kandidaten die worden geselecteerd voor de tweede fase, zullen worden gevraagd een onderzoeksvoorstel uit te werken en zullen worden uitgenodigd voor een gesprek. Zij zullen uiterlijk op 11 juli 2023 worden uitgenodigd. De interviews vinden plaats tussen 4 en 13 september. Zorg ervoor dat u in deze periode beschikbaar bent. Zijn er dagen/tijden in deze periode dat u niet beschikbaar bent, geef dit dan vóór de sollicitatiedeadline door aan EGSL (egsl@law.eur.nl). Wij zullen proberen hiermee rekening te houden. Er is geen mogelijkheid om gesprekken na de uitnodiging te verzetten.

Houd er rekening mee dat een assessment deel uitmaakt van de sollicitatieprocedure. Dit assessment vindt plaats na de definitieve selectie en vóór de aanstelling.

Aanvullende informatie over de vacature kun je opvragen bij Erasmus Graduate School of Law (egsl@law.eur.nl).

Solliciteren?

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen