Verschil tussen hbo en wo

Hoger beroepsonderwijs verschilt op een aantal punten van wetenschappelijk onderwijs. Een belangrijk onderscheid is de benadering van de lesstof. Op het hbo ga je vaak uit van een probleem waarbij een oplossing moet worden gezocht. Die oplossing kan bestaan uit het bestuderen van een theorie die je vervolgens toepast. Bij het universitaire onderwijs ga je niet zozeer uit van een probleem, maar vraag je je af hoe het probleem ontstaan is en of het eigenlijk wel een probleem is. Je vergelijkt meerdere theorieën met elkaar en je neemt een standpunt in. Je analyseert het probleem om daarna eventueel tot een oplossing te komen.

Andere verschillen tussen hbo en wo

  • Op de universiteit heb je minder contacturen (colleges, werkgroepen enz.) dan op een hogeschool;
  • Je moet een grotere hoeveelheid (Engelstalige) lesstof op de universiteit verwerken dan binnen het hoger beroepsonderwijs;
  • Naast het geven van onderwijs wordt op de universiteit ook wetenschappelijk onderzoek verricht;
  • Het hoger beroepsonderwijs is gericht op de praktijk terwijl het wetenschappelijk onderwijs meer theoretisch en abstract van aard is;
  • In het wo-onderwijs staat vooral de theorie centraal en niet de praktijk. Als student maak je niet alleen kennis met bestaande theorieën maar leer je ook zelf nieuwe theorieën te ontwikkelen.