Vertrouwenscommissie

Vertrouwenscommissie

De vertrouwenscommissie is een ad hoc commissie die alleen bij elkaar komt wanneer daar concrete aanleiding toe is. De commissie bestaat uit twee personeelsleden, twee studentleden, de voorzitter van de universiteitsraad en de griffier. 

De vertrouwenscommissie heeft tot taak de Universiteitsraad te adviseren over:

  • De benoeming van de voorzitter van de Raad.
  • De benoeming van een lid van het College indien de Universiteitsraad wordt gehoord.
  • Andere aangelegenheden inzake het benoemen van personen.
  • Andere aangelegenheden van persoonlijke aard.

De vergaderingen van de vertrouwenscommissie zijn niet openbaar. Tenzij dit noodzakelijk wordt geacht, wordt van de vergadering van de vertrouwenscommissie geen verslag gemaakt.

De raadsleden in de vertrouwenscommissie zijn:

Personeelsleden

Studentleden

dr. J.M. Engelbert (Jiska)

dr. E.K.E. von Bone (Emese)

Boris Pulskens

Naomi van Kalken