Voor docenten

Het antwoord op veelgestelde vragen van docenten over auteursrecht.

 • Met de Easy Access-regeling wordt het hergebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal binnen het onderwijs vereenvoudigd. In deze afkoopregeling zijn door de VSNU, namens de Nederlandse universiteiten en Stichting UvO (Uitgeversorganisatie voor Onderwijslicenties) afspraken gemaakt over het opnemen van publicaties in onderwijsmateriaal. Dit maakt dat het hergebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal binnen het onderwijs is vereenvoudigd. De Easy Access-regeling loopt tot en met het jaar 2020. Tot een nieuwe regeling is overeengekomen geldt de oude regeling.

  Op de website van Stichting UvO staat meer informatie over de Easy Access-regeling. Op deze website kunt u ook de FAQ’s en de overeenkomst zelf bekijken.

  De Easy Access-regeling geldt voor:

  • Gedrukte readers;
  • Digitale readers (één bestand waarin twee of meer artikelen zijn opgenomen);
  • Losse overnames aangeboden in een elektronische leeromgeving (ELO) zoals Canvas.

  De basisregel van de Easy Access-regeling maakt dat u als docent kosteloos en zonder het vragen van toestemming, publicaties kunt overnemen in uw onderwijsmateriaal. Deze regel is als volgt: het is toegestaan om maximaal 50 pagina’s uit een werk over te nemen met een maximum van 25% van het werk. 

 • Het citaatrecht staat toe dat u een afbeelding, stuk tekst of een deel van een audio(visueel) werk zonder toestemming van de rechthebbende mag overnemen ten behoeve van niet-commerciële doeleinden, mits aan de volgende wettelijke voorwaarden wordt voldaan:

  1. Het werk waaruit geciteerd wordt is rechtmatig openbaar gemaakt.
  2. Het citaat dient ter ondersteuning van de inhoud van uw werk en dus niet ter versiering of om uw werk op te leuken.
  3. U mag niet meer overnemen dan strikt noodzakelijk is. Afbeeldingen mogen uiteraard wel in hun geheel worden geciteerd.
  4. Het is niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in het citaat.
  5. Er moet een duidelijke bronvermelding zijn.
 • Het is toegestaan om zonder toestemming een audio(visueel) werk deels of compleet te vertonen of ten gehore brengen in het kader van onderwijs zonder winstoogmerk. Het afspelen moet bovendien plaatsvinden op de campus zelf en het moet een educatief doel hebben. Het is echter niet toegestaan om een kopie van hetzelfde werk op de elektronische leeromgeving te plaatsen zonder toestemming van de rechthebbende.

 • Hyperlinken naar materiaal dat rechtmatig online is geplaatst is toegestaan. Het embedden van bijvoorbeeld een YouTube-filmpje wordt juridisch gezien ook aangemerkt als een vorm van linken. 

 • Wettelijk gezien is de werkgever de rechthebbende van het auteursrecht op werken die in dienstverband zijn gemaakt. De EUR is dus rechthebbende van het onderwijsmateriaal dat u als werknemer van de universiteit heeft gemaakt.

 • Er zijn verschillende online bronnen beschikbaar die auteursrechtenvrij materiaal bevatten. Controleer wel altijd voor de zekerheid de toepasselijke voorwaarden. Enkele veelgebruikte bronnen zijn:

  • Wikimedia Commons – een database met meer dan 45 miljoen vrij beschikbare mediabestanden, zoals video’s, geluidsfragmenten en afbeeldingen.
  • Pixabay – een website met meer dan een miljoen vrij beschikbare foto’s, illustraties, grafische afbeeldingen en video’s in hoge resolutie.
  • Creative Commons search – een website die specifiek gericht is op het zoeken naar materiaal dat een Creative Commons-licentie bevat.
  • Europeana Collections – een digitaal platform, deels gefinancierd door de EU, voor het delen van cultureel erfgoed. De collectie biedt toegang tot meer dan 50 miljoen gedigitaliseerde items.
  • Metropolitan Museum of Art – The Met heeft sinds begin 2017 een groot aantal public domain werken ‘open access’ beschikbaar gesteld op de website.
  • The British Library – via Flickr heeft dit museum meer dan een miljoen afbeeldingen gepubliceerd die vrij gebruikt mogen worden.

Andere vraag?

Meer weten over auteursrecht?

Auteursrechten Informatiepunt