Voorbeeldopgave Bachelor Filosofie

Antwoord op voorbeeldopgave

Bachelor in Filosofie

A. Je denkt van wel. Stel nu dat iemand je heeft gevolgd en alle afgedankte onderdelen heeft opgeraapt en weer in elkaar gezet. Dan heeft hij toch de oorspronkelijke scooter? Maar er kunnen toch geen twee verschillende scooters zijn, die allebei de 'echte' favoriete scooter zijn?

B. Je denkt van niet. Dan heb je iets uit te leggen. Wanneer is jouw echte scooter  dan verdwenen en afgelost door een andere? Nadat de helft van de onderdelen is vervangen? Waarom precies dan? Of nadat een belangrijk onderdeel, pakweg de motor, is vervangen? Waarom precies de motor?

C. Je hebt niks met scooters en weigert over zo'n ver-van-uw-bed-vraag na te denken. Dan kun je de vraag vertalen naar de scooterrijdster. We weten dat menselijke personen sterk veranderen gedurende hun leven. Lichaamscellen worden na een aantal jaren steevast vervangen. En ook mentale inhouden (gedachten, gevoelens, verlangens,...) veranderen vaak drastisch gedurende een mensenleven. Toch blijven we spreken van één en dezelfde persoon. Op grond waarvan eigenlijk?