Voorbeeldopgave Economie en Recht

In de brochure van Mr.drs.-programma Economie en Recht staat een voorbeeldopgave vermeld. Hiermee kun je je kennis over deze opleiding toetsen en kijken met welke vraagstukken een student te maken krijgt.

Heb je nog geen brochure? Vraag de brochure aan van de Bachelor in Economie en Recht.

Antwoord op voorbeeldopgave

Uit de economische theorie blijkt dat marktmacht (monopolie, oligopolie etc) ten koste van de welvaart gaat (deadweight loss). Via het recht kan geprobeerd worden dit probleem op te lossen. Het mededingingsrecht verbiedt dan ook misbruik van een economische machtspositie en verbiedt eveneens afspraken te maken die de concurrentie verminderen. Via het recht wordt dit welvaartseconomische probleem dus aangepakt. Natuurlijk moet je dan wel sancties hebben als je bedrijven betrapt, en daarvoor zijn er boetes etc. De hoogte van die boetes en de exacte voorwaarden waaronder ze mogen worden opgelegd, zijn een juridisch onderwerp. De vraag of boetes wel voldoende afschrikken, hangt af van de kosten/baten afweging die de bedrijven maken (hoe groot is de kans dat je gepakt wordt, hoe hoog is de boete dan en hoeveel voordeel verwacht je te behalen met de verboden afspraak) en dat is weer een economische afweging.