Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden van de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn hoofdzakelijk geregeld in de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO-NU). In aanvulling hierop gelden binnen de Erasmus Universiteit specifieke afspraken en regelingen.

  • Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden
  • Flexibele werkduur en verlofrechten
  • Vakantietoelage en eindejaarsuitkering

 Zie de website van de VSNU voor de huidige CAO.

LinkedIn

Bekijk de EUR op LinkedIn en zie wie er binnen uw netwerk werken bij de EUR.

LinkedIn