Loopbaan & ontwikkeling

Loopbaanbeleid

De EUR vindt de ontwikkeling van haar medewerkers belangrijk. Met behulp van het loopbaanbeleid stimuleert en ondersteunt de EUR u bij het actief vormgeven van uw loopbaan en kunt u zich ontwikkelen in een door u geambieerde richting.

Het loopbaanbeleid is er voor zowel de wetenschappelijke staf als het niet-wetenschappelijk personeel. Het beleid voor wetenschappelijk personeel is gericht op vakinhoudelijke verdieping en daarmee op specialisatie en verdere ontwikkeling binnen de wetenschap. Voor niet-wetenschappelijk personeel gaat het om een verbreding van kennis en ervaring en doorgroeimogelijkheden. Denk hierbij aan plaatsing op verschillende functies binnen de EUR.

4-maandsgesprek

Vier maanden nadat u in dienst bent gekomen bij de EUR ontvangt u een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek met uw HR Partner of leidinggevende. In dit gesprek kunt u aangeven hoe u de eerste paar maanden bij de EUR heeft ervaren. Positieve en eventueel minder positieve aspecten aan uw baan en werkomgeving kunt u aan de orde stellen. 

Resultaats- en ontwikkelingscyclus

Tijdens de resultaats- en ontwikkelingscyclus (R&O-cyclus) spreekt u over de mate waarin u de resultaten heeft behaald zoals vooraf afgesproken met uw leidinggevende. Ook is uw ontwikkeling onderwerp van gesprek. Uw ambities ten aanzien van doorgroei en het volgen van een opleiding worden geconcretiseerd en vastgelegd. 

Opleidingen

Het volgen van opleidingen vergroot uw inzetbaarheid en bevordert de doorstroming naar functies die bij uw talenten passen. Daarnaast is het voor de EUR van groot belang goed gekwalificeerd personeel in dienst te hebben. Het bureau TOP, Trainings- en Ontwikkelingsplatform, stimuleert en ondersteunt daarom medewerkers van de Erasmus Universiteit Rotterdam om zich zowel persoonlijk als professioneel verder te ontwikkelen en het beste uit zichzelf en de organisatie te halen.

Ontwikkelingsdagen

Op basis van de CAO hebben EUR-medewerkers recht op minimaal twee ontwikkelingsdagen (naar rato van de omvang dienstverband) per jaar. Deze dagen zijn bedoeld voor het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en gaan uit van een actieve investeringsplicht. De besteding overlegt u met uw leidinggevende en wordt vastgelegd in uw portfolio.