Academisch Leiderschap

De wetenschapper in een leidinggevende positie is meer dan een manager die medewerkers aanstuurt en een afdeling beheert. U kunt professionals inspireren en motiveren, omgaan met verschillende culturen, kwaliteit van onderzoek en onderwijs sturen. Om u als (toekomstige) leidinggevende te equiperen voor deze veeleisende en veelomvattende rol biedt de EUR de Leergang Academisch Leiderschap aan.

In deze leergang krijgt u inzicht in uw stijl van leidinggeven. Op basis daarvan leert u een praktische, effectieve leiderschapsstijl te ontwikkelen. U wordt getraind en gecoacht in communicatieve vaardigheden. Daarnaast wordt u meegenomen in een aantal onderwerpen; HR instrumenten, Financiën, Valorisatie & wetenschapscommunicatie.

De leergang Academisch Leiderschap is ontwikkeld voor UD’s en UHD’s met 0-2 jaar leidinggevende ervaring. Deelname aan deze leergang wordt aangemerkt als een managementkwalificatie, welke binnen het wetenschappelijk loopbaanbeleid geldt als eis voor de functies Universitair Hoofddocent en Hoogleraar.

Praktische informatie

Data:

De data voor 2019 worden in het najaar van 2018 bekend gemaakt. Neem bij interesse contact op met TOP. 

Duur:1 jaar
Locatie:EUR Woudestein
Kosten:

€ 5000 per deelnemer.  Toegang tot en bekostiging van deze leergang volgt uit een voordracht door uw organisatieonderdeel.  

Taal: De leergang wordt in het Nederlands en in het Engels aangeboden. Er kan op basis van de belangstelling worden besloten om alleen een Engelstalige leergang te laten plaatsvinden.