Programma

De cursus Afscheid van Arbeid / Pensioen in Zicht bestaat uit 4 aaneengesloten dagen met overnachtingen. De onderwerpen die aan de orde komen hebben te maken met een oriëntatie bij de overgang in een leven van werken naar niet meer (betaald) werken. Een drietal thema’s komt aan de orde: Werk, Verandering en Toekomst. De gespreksonderwerpen die met deze thema’s te maken hebben zijn o.a.:

  • Het opmaken van de balans van de periode van werk;
  • De nieuwe realiteit, waarbij betaald werk niet meer aan de orde is; 
  • Verandering in de dagelijkse leefsituatie; 
  • Met elkaar zijn, impliceert dat er gecommuniceerd wordt; 
  • Het netwerk van het werk verdwijnt als sneeuw voor de zon. 

Naast bovengenoemde onderwerpen komen tijdens deze vierdaagse cursus ook elementen als vrije tijdsbesteding, hobby’s, vrijwilligerswerk, natuur, cultuur, gezondheid, erfrecht of financiële zaken aan de orde. Het programma is afwisselend. Buiten de bijeenkomsten is er tijd om te ontspannen.

 

Docent
De training wordt verzorgd door Van der Veeken & De Bruijn Trainingen.


Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor medewerkers (en hun eventuele partners) die in de komende periode met pensioen gaan. Het programma is afgestemd op zowel deelnemers die alleen, als op deelnemers die samen met hun partner komen.


Certificaat
Na afloop van de training ontvangt u een certificaat van deelname.