Programma

  • Effectief beïnvloeden, wat is het?
  • Beïnvloedingsmodellen
  • Zelfanalyse: voorkeurstijl & het effect daarvan
  • Vaardigheden: verbaal & non-verbaal
  • Flexibel inzetten van de stijlen, inspireren & motiveren
  • Eigen kwaliteiten & belemmeringen
  • Praktijksituaties oefenen

De nadruk ligt op bewust zijn, (anders) doen en feedback op gedrag. Hierbij vormt jouw praktijk de basis van de oefeningen. Door theoretische modellen en praktische handvatten te oefenen, het observeren van anderen en het geven en ontvangen van feedback van de trainer, de trainingsacteur en van andere deelnemers, leer je effectiever te beïnvloeden om zaken voor elkaar te krijgen. 
Voorafgaand aan de training stel je jouw persoonlijke doelstelling(en) vast en onderzoek je jouw beïnvloedingsstijl(en) en het effect ervan op anderen. Dit door een vragenlijst en door zelfstandig jouw omgeving hierop te bevragen. Omdat je na de training wat je geleerd hebt in de praktijk wilt brengen, stel je aan het eind van de training jouw persoonlijk werkdoel op.

Competenties

Communiceren en beïnvloeden: Overtuigingskracht, Mondelinge communicatie. 

Docent

De training wordt verzorgd door Maurice van Dijk  van MVD Coaching. 

Doelgroep

Deze training is ontwikkeld voor alle OBP collega’s die in het werk anderen willen beïnvloeden.

Certificaat

 Na afloop van de training ontvang je een certificaat van deelname.