Het voeren van R&O gesprekken voor leidinggevenden

In het R&O gesprek staat het functioneren, de resultaatafspraken en de ontwikkeling van jouw medewerker centraal en worden er weer nieuwe afspraken voor de aankomende periode gemaakt. De vaardigheidstraining ‘Het voeren van Resultaat & Ontwikkelingsgesprekken (R&O)’ is bedoeld als opfriscursus om jou als leidinggevende te ondersteunen bij het voeren van effectieve R&O gesprekken met je medewerkers. In deze training:

  • Leer je hoe je meer kunt halen uit R&O gesprekken
  • Sta je stil bij hoe je echt in contact komt met je medewerker
  • Fris je je gesprekstechnieken op
  • Leer je duidelijke afspraken te maken met je medewerkers.

De training is zeer praktisch opgezet en zodanig vormgegeven dat het nauw aansluit bij de vraagstukken van de individuele deelnemers. Elke deelnemer krijgt de gelegenheid om met een acteur te oefenen aan een eigen casus. De trainer geeft naast persoonlijke feedback ook tips, tools en theorie voor het voeren van een effectief R&O-gesprek.

Praktische informatie

Data:

6 maart 2018 - Let op: deze training is Engelstalig

19 april 2018

Tijden:13.30 - 17.00
Duur:1 dagdeel
Locatie:EUR Woudestein
Kosten:Deelname is kosteloos voor medewerkers van de EUR.
Voor medewerkers van EUR Holding bedragen de kosten € 200 

Deze training gaat niet in op de technische aspecten die behoren bij de beoordelingssystematiek van de EUR. Wel is er kort de gelegenheid om hierover vragen te stellen.