Testimonials

Er werd goed gekeken naar mijn gesprekstechniek. Die is ter plekke bijgeschaafd. 

Praktisch met goede handvaten voor het voeren van een R&O-gesprek.