Programma

Het programma kent drie dagdelen. De eerste volledige trainingsdag bestaat uit 4 theorie- en oefenonderdelen: focus, actie, gedrag en organisatie. Het derde dagdeel, vier weken later,  bestaat uit een intervisiebijeenkomst waarin deelnemers met elkaar praktijksituaties op een gestructureerde wijze met elkaar bespreken.

De training biedt een mix van beknopte theorie, inspirerende oefeningen en praktische methodieken, waaronder ook digitale hulpmiddelen. En tips die misschien voor de hand liggen, maar waar je in de dagelijkse praktijk vaak niet aan denkt.

Competenties

Realiseren & evalueren: plannen en organiseren, voortgang bewaken
Persoonlijke effectiviteit: zelfreflectie, stressbestendigheid

Docent

Maurice van Dijk van  MVD Coaching en Ellen Havenaar van De Tweede Steen.

Doelgroep

Alle collega’s die hun werk en zichzelf willen organiseren.

Certificaat

Na afloop van de training ontvang je een certificaat van deelname.