Diversiteit

De ultieme ambitie van de EUR is het leveren van excellent onderwijs en onderzoek dat vernieuwend, internationaal en maatschappelijk toepasbaar is. Het behalen van deze ambitie is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit, inzet en passie van onze medewerkers. Een verscheidenheid aan talent is hierbij van onschatbare waarde. Hoe meer diversiteit van zienswijzen, culturen, kennis en ervaringen, hoe meer innovatie en creativiteit in het onderwijs en onderzoek van de EUR. Daarom is diversiteit een belangrijk strategisch speerpunt van de EUR en wordt er gestreefd naar een divers personeelsbestand in de breedste zin van het woord. Tevens zet de EUR zich in voor het creëren van gelijke kansen voor iedereen en een cultuur waarin deze verscheidenheid aan talent zich thuis voelt en kan uitblinken. Een cultuur waarbij je jezelf mag zijn, die inspireert en motiveert.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen