Gezondheid

De EUR staat voor een gezonde, veilige en respectvolle werkomgeving voor haar medewerkers. Het Arbobeleid schept hiervoor de voorwaarden. Een goede werkbeleving en welzijn is belangrijk. Een prettige sfeer op de afdeling en een gebalanceerde verhouding tussen de werkdruk en uw belastbaarheid dragen daaraan bij.  

Erasmus Vitaal

Om de fysieke fitheid van EUR medewerkers te bevorderen, is het Erasmus Vitaal programma opgezet. Erasmus Vitaal bestaat uit een Health Check en een bewegingsadvies. Een Health Check wordt afgerond met een rapportage met test- en onderzoeksuitslagen. Na de Health Check kunnen EUR-medewerkers besluiten om te participeren in het vervolgtraject. Het persoonlijke bewegingprogramma wordt in overleg met de sportarts en op basis van de wensen van de medewerker opgesteld.

Sporten

EUR-medewerkers kunnen gebruik maken van de faciliteiten van ons eigen Universitair Sportcentrum Woudestein. Het College van Bestuur subsidieert de sportkaart gedeeltelijk waardoor voor een aantrekkelijk bedrag het gehele jaar kan worden gesport.

Fysiotherapie

Bij blessures kunnen medewerkers terecht bij de Praktijk voor Fysio- en Manuele Therapie Woudestein. Dit is een particuliere eenmanspraktijk waar een gediplomeerde fysio- en manueel therapeut werkzaam is, die adviseert, begeleidt en behandelt. De fysiotherapeut ziet het daarnaast als zijn taak om klachten in de toekomst te voorkomen.

Ziekteverzuim

De EUR voert een actief beleid met betrekking tot de beheersing van het ziekteverzuim. Met het ziekteverzuimbeleid wil de EUR:
- arbeidsgerelateerde oorzaken van ziekteverzuim zichtbaar maken;
- begeleiding bieden om re-integratie te versnellen;
- ziekteverzuim voorkomen. 

Ongewenst gedrag

Hier vindt u meer informatie over het EUR-beleid op ongewenst gedrag.

 

Klachten-arm-nek-schouders (KANS) door beeldschermwerk

In de folder KANS vindt u meer informatie.

 

LinkedIn

View the EUR on LinkedIn

See who in your network works at EUR